Ecologistes en Acció denuncia que la central Vandellos II funcioni de forma perillosa

La normativa no permet cap fuga d'aquest tipus i obliga a aturar la central instantàniament

Ecologistes en Acció denuncia que la central nuclear de Vandellòs II (Tarragona) hauria d’haver parat un mínim de dues setmanes abans del que ho va fer, el dia 2 de març de 2018, per una fuga del circuit primari que afecta la barrera de pressió. La normativa no permet cap fuga d’aquest tipus i obliga a aturar la central instantàniament, però el CSN ha pecat de permissivitat. L’incident ha de ser classificat almenys com nivell 1 en l’escala INES.

El propietari de la central de Vandellòs II (Tarragona) acaba d’aturar la nuclear per reparar un degoteig del circuit primari, dins del recinte de contenció. L’aigua contaminada s’ha detectat en un embornal. Ecologistes en Acció ha pogut saber que la fuita procedeix de la barrera de pressió d’aquest circuit. En aquest cas, i segons les especificacions tècniques de funcionament (ETF), la central hauria d’haver-se aturat quan es va detectar la fuita, donat que el límit permès per a aquesta fugida és zero. Però tot i això, la central va seguir operant malgrat haver-se detectat la fuita des de fa almenys dues setmanes.

El reactor de Vandellòs és del tipus aigua a pressió (PWR). En aquest model de central, l’aigua de refrigeració arriba pressions d’unes 120 atmosferes, el que evita l’ebullició tot i que les temperatures que s’assoleixen estan molt per sobre dels 100º C, podent aconseguir els 300ºC. La barrera de pressió del circuit primari està constituïda per tots els elements d’aquest que contenen aigua a alta pressió i la seva integritat és clau perquè una fugida pot donar lloc al fet que la fuita augmenti de mida i es produeixi l’accident conegut com una BOJA (Loss of Cooling Access, és a dir pèrdua de l’accés del refrigerant). Donada la perillositat que comporten aquestes fuites, les ETF dicten que la central ha d’aturar quan es detecti la més mínima fuita. No obstant això Vandellòs ha continuat funcionant fins al 2-II-2018, tot i les advertències dels inspectors.

La cúpula del CSN va acceptar l’explicació de l’empresa segons la qual la fugida no procedeix necessàriament de la barrera de pressió, tot i les afirmacions dels inspectors d’aquest organisme. A la nota del CSN s’arriba a dir que la fugida està per sota dels permès, quan qualsevol fugida de la barrera de pressió, per petita que sigui, és inacceptable. El CSN ha qualificat l’incident com de nivell 0 en l’escala INES. Malgrat això, el degoteig ha de ser considerat almenys com nivell 1 (anomalia).

Aquesta actitud del CSN com d’excés de permissivitat amb els titulars de les centrals, en lloc de mostrar rigor seguint els suggeriments dels seus tècnics i inspectors, facilita que augmenti la inseguretat, especialment en aquests moments en què les centrals espanyoles estan cada cop més envellides i s’està discutint la continuïtat del parc nuclear espanyol.