Comencen les obres de jardineria i pavimentació de l’avinguda de Josep Laporte

L'obra de la primera fase que ara s'inicia està adjudicada a Construccions Vinaixa per un import de 118.294,44 euros i afecta la coca central de l'avinguda de Josep Laporte.

L’Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana les obres de la primera fase del projecte d’urbanització de l’entorn de l’Hospital de Sant Joan, que comporta l’acabament i remodelació de les avingudes del Doctor Josep Laporte i de la Universitat. L’obra de la primera fase que ara s’inicia està adjudicada a Construccions Vinaixa per un import de 118.294,44 euros i afecta la coca central de l’avinguda de Josep Laporte.

Al llarg d’aquesta avinguda, es millora la jardineria i s’hi preveuen treballs de pavimentació. Se substitueixen les graves i formigó que hi ha actualment per asfalt i llambordins de formigó. Les seccions s’han dissenyat en base a donar una major accessibilitat i comoditat als vianants (adaptades per a minusvàlids).

La fase 2, que s’adjudicarà pròximament, preveu actuar en el paviment i la jardineria de la vorera més allunyada de l’equipament sanitari, aixi com en la jardineria a la avinguda de la Universitat i de les dues rotondes als extrems de l’avinguda de Josep Laporte.

El conjunt de les dues fases del projecte té un pressupost de 302.822,79 euros. La superfície total a actuar és de 5.944 m2., i es contemplen obres de demolicions i arrencaments, moviment de terres, pavimentació, jardineria i reg.