L’Ajuntament de Cambrils no s’acollirà a la mesura de cessió del superàvit a l’Estat

L’equip de govern municipal considera que aquests diners estalviats s’han d’invertir al propi municipi

Façana de l'Ajuntament de Cambrils. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de Cambrils ha decidit no acollir-se a la mesura de cessió del superàvit a l’Estat. L’equip de govern municipal considera que aquests diners estalviats s’han d’invertir al propi municipi per fer front a la crisi sanitària i altres necessitats socials, però a dia d’avui el govern de l’Estat limita l’ús del superàvit i el romanent.

Ahir es va publicar al BOE el Reial Decret de mesures financeres de caràcter extraordinari i urgent aplicables a entitats locals aprovat pel consell de Ministres. Amb aquest decret l’Estat proposa que els Ajuntaments cedeixin voluntàriament el superàvit a l’Estat a mode de préstec, a canvi de recuperar de manera immediata un 35% de l’aportació en dues anualitats (2020-2021) per destinar a accions determinades i la resta en 15 anys a partir de 2022.

La decisió de no acollir-se a la proposta de l’Estat s’ha pres tenint en compte que la mesura té un abast temporal molt extens, ja que el retorn del préstec s’inicia al 2022 per un període de 15 anys, i, per tant, la cessió comprometria la Hisenda d’aquest mandat, però també la de mandats posteriors. Per aquest motiu el govern de Cambrils creu que és més responsable mantenir el romanent de tresoreria de l’Ajuntament per tal que sigui el govern de cada moment qui el gestioni en funció de les necessitats de Cambrils.

El regidor d’Hisenda de Cambrils, Jaume Gila, ha explicat que l’equip de govern considera que “el romanent de tresoreria actua com a mecanisme de liquiditat i com a fons de maniobra per als propis ajuntaments, com a xarxa de seguretat, especialment en un moment d’incertesa econòmica com l’actual”. En aquest sentit, afirma que “és important garantir que podem prescindir-ne sense posar en risc la tresoreria municipal i el període legal de pagament a proveïdors”.

El regidor també ha recordat que cal tenir en compte que la normativa actual només permet recórrer a endeutament per a inversions i no per despesa corrent, mentre que el romanent sí que permet finançar despesa corrent.