Cambrils reinicia la diagnosi per elaborar el primer pla municipal LGBTIQA+

L’objectiu d’aquest estudi transversal i participatiu és conèixer la realitat de la diversitat sexual, afectiva i de gènere al municipi

L’Àrea de Polítiques d’Igualtat i el SAI DASIG (Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere) de l’Ajuntament de Cambrils, amb l’acompanyament de la Cooperativa Combinats, reinicia la diagnosi per tal d’elaborar el primer Pla Municipal de Polítiques per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Cambrils.

L’objectiu principal de la diagnosi, que s’elabora de forma transversal i participativa, és conèixer la realitat de la diversitat sexual, afectiva i de gènere al nostre municipi. Aquesta informació permetrà identificar i donar resposta a les necessitats emergents del col·lectiu LGTBIQA+ i als diferents tipus de LGBTI+fòbia que es manifesten al nostre entorn social, que seran la base del I Pla Municipal LGBTIQA+.

El Pla Municipal LGBTIQA+ és l’element que té l’administració local, com a ens més proper a la ciutadania, per dissenyar i implementar programes i accions transversals per tal de donar resposta a la Llei 11/2014 de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i la transfòbia.

Aquest Pla establirà els objectius d’actuació de l’Ajuntament per garantir transversalment els drets de les persones LGBTIQA+ (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals, Queer i Asexuals) i contribuirà a l’eliminació de les discriminacions i desigualtats per raó d’orientació sexual, d’identitat i/o expressió de gènere al municipi de Cambrils.

Per poder obtenir tota la informació necessària de primera mà, s’han elaborat diferents eines i instruments, com ara la revisió dels diferents plans i projectes existents a la ciutat, entrevistes a informants clau i la confecció d’un qüestionari anònim i confidencial dirigit a la ciutadania per tal d’arribar al major nombre de persones del municipi.

Per a aquest motiu, l’Ajuntament fa una crida a tota la població de Cambrils a participar en aquesta diagnosi i respondre el qüestionari que es pot trobar a l’enllaç o al codi QR de sota i que estarà activa des d’avui fins el 10 de gener del 2022. Com més respostes s’aconsegueixin, més representatius i realistes seran els resultats i les conclusions que es podran extreure, i, per tant, el Pla de Municipal LGBTI+ s’ajustarà més a la realitat i a les necessitats Cambrils.