L’ampliació de la Ronda Litoral per la Zona Franca surt a informació pública

L'obra té un pressupost de 119,5 milions i afegirà un carril més de circulació per sentit al tram sud i dos carrils addicionals al segment del Morrot

El Ministeri de Foment ha sotmès a informació pública l’estudi informatiu del tram Zona Franca – El Morrot de l’ampliació de la Ronda Litoral (B-10), a Barcelona. L’alternativa preseleccionada té una longitud de 5,6 km i un pressupost de licitació estimat de 119,5 milions d’euros. Al tram entre la sortida 28 i 25 (zona Montjuïc-El Morrot), que compta amb viaducte amb mitjana estricta, s’afegiran dos nous carrils per sentit, utilitzant tota la calçada actual de 4 carrils per al sentit de sortida de Barcelona i construint-se un nou viaducte per al sentit d’entrada a la ciutat. També s’ampliarà un carril per sentit entre la sortida 28 i l’enllaç de Zona Franca, gràcies a l’àmplia secció existent que permet créixer per la mitjana.

L’alternativa preseleccionada consisteix en una ampliació de capacitat del tronc de la Ronda Litoral mitjançant la implantació d’1 o 2 carrils addicionals per sentit de circulació, en funció de la zona considerada. Els enllaços existents també seran remodelats amb l’objectiu d’incrementar la seva capacitat i funcionalitat.

“El corredor que permet l’accés a Barcelona per la zona sud a través de la Ronda Litoral (B-10) registra intensitats de trànsit pròximes a els 100.000 vehicles diaris que, en alguns casos, han de discórrer per seccions de dos carrils per sentit de circulació, minvant la funcionalitat del tronc de la Ronda i dels diferents enllaços”, segons el comunicat de Foment. El tram en estudi està comprès entre els punts quilomètrics 11,5 i 18 de la Ronda Litoral. S’inicia a l’entorn de l’enllaç d’accés a la Zona Franca i al Port de Barcelona i conclou a les proximitats de l’estació ferroviària de mercaderies del Morrot.

L’estudi informatiu defineix diverses possibilitats i les avalua mitjançant criteris econòmics, ambientals, funcionals i territorials per seleccionar l’alternativa més adequada que “permeti augmentar la capacitat actual de la Ronda Litoral (B-10), resolent els problemes de funcionalitat existents en l’actualitat i els que es preveuen com a conseqüència dels desenvolupaments urbanístics i industrials de la zona”.