Augmenten les pernoctacions de turistes a la ciutat

Entre els mesos de juny i octubre han dormit més visitants a la ciutat respecte el 2017 i el 2016

L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, juntament amb el primer tinent d’alcalde, Josep felip Monclús, i el nou coordinador de l’àrea de turisme, Oriol Segarra, han presentat les noves dependències de l’àrea de turisme. Està situada on hi estava abans l’oficina d’habitatge, al carrer de la Rosa número 17. “Un pas més pel que suposa a l’impuls del turisme, sabeu que hi estem treballant de forma intensa amb la intenció de què el turisme sigui un dels actius econòmics del nostre territori, ja que entenem que el turisme és una part fonamental del desenvolupament econòmic”, explica, l’alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roigé.

Roigé, explica que l’oficina d’habitatge se va traslladar a l’ajuntament per tal de millorar l’atenció als ciutadans, ja que cada cop hi havia més usuaris que demanaven serveis i ajudes i d’aquesta manera els usuaris tenen una major comoditat per dur a terme les gestions.

Tot i que el mes de juny i principis de juliol el nombre de turistes que s’allotjaven a la ciutat va disminuir, així com a la resta de Catalunya, els següents mesos va augmentar significativament.’ “A començaments de mitjans de juliol les pernoctacions van començar a pujar molt i  a l’agost ha sigut espectacular, també han augmentat al setembre i a l’octubre. Per tant si comparéssim del mes de juny fins finals de l’octubre entre 2016,2017 i 2018, podríem dir que el 2016 en aquesta època vam tenir 44.186 pernoctacions, al 2017 53.5500 i al 2018, 55.937. penso que és una manera directa de dir que l’objectiu que l’equip de govern se va plantejar poc a poc l’anem assolint”, apunta, Josep felip Monclús, primer tinent d’alcalde a la ciutat.

A més, Monclús ha remarcat que segons dades de la direcció general de Turisme  les estades a Catalunya han disminuït una mica però la despesa per turista ha augmentat i que això és important per a Tortosa perquè, diu, aposten per un turisme d’un nivell adquisitiu mitjà – alt.