Vila-seca en Comú presenta al·legacions al reglament de transport per millorar el servei

Proposen gratuïtat per menors de 12 anys o la possibilitat de introduir bicicletes

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha presentat aportacions de millora al reglament del servei de transport públic col·lectiu de viatgers al municipi de Vila-seca.

Entre les diferents propostes destaca la gratuïtat de menors de 12 anys i que les persones amb nadons als braços també disposin de seients d’ús preferent i millores en el règim per tenir major control de l’empresa gestora en la prestació del servei.

Pel que fa a les bicicletes no plegables proposen que es pugui autoritzar el transport sempre que l’ocupació del vehicle ho permeti. En qualsevol cas, les persones amb cadira de rodes i les que portin menors amb cotxets tenen preferència sobre les bicicletes per a l’accés i l’ocupació de la plataforma del vehicle. Si aquesta plataforma ja està ocupada per una altra persona amb cadira de rodes o una persona menor transportada amb cotxet, les bicicletes no hi podrien accedir.

En quant al control de l’empresa que presta el servei els comuns proposen que el gestor del servei estigui obligat a facilitar a l’Ajuntament de Vila-seca la informació suficient per a poder fiscalitzar la prestació del servei.. L’Ajuntament de Vila-seca podrà inspeccionar els vehicles i les màquines de control de billetatge durant el seu funcionament, així com els documents administratius i dades estadístiques que estiguin obligats a portar o realitzar en tot moment.

Finalment proposen que les persones en situació de discapacitat puguin ser ajudades a pujar i baixar del vehicle i que les persones usuàries puguin ser ateses en qualsevol de les llengües oficials que escullin.

Des de Vila-seca en Comú asseguren que la incorporació d’aquestes mesures a les ja previstes permetrà garantir un servei més amigable, segur, confortable i capaç de garantir un servei de transport accessible a qualsevol persona.