Ribes destina més de 150.000 euros en la millora d’escoles i llars d’infants municipals

S’hi fan treballs de reparació, adequació i millora amb diverses actuacions per a la posada a punt dels equipaments pel nou curs

0
418

Aprofitant, en bona mesura, les vacances escolars en què els centres educatius romanen tancats aquestes setmanes, des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es realitzen diverses actuacions encaminades a la posada a punt dels equipaments de cara a l’inici de les classes a partir del 12 de setembre vinent.

Així, doncs, s’estan fent treballs de reparació, adequació i millora a les vuit escoles i llars d’infants municipals: Escola Les Roquetes, Escola Mediterrània, Escola Santa Eulàlia, Escola Els Costerets, Escola Les Parellades, Escola El Pi, Escola La Riera i Llar El Cargol. Es tracta d’un seguit de millores a les aules, als menjadors, als lavabos, patis, gimnasos o diferents sales dels centres educatius del municipi perquè tots els espais estiguin a punt amb l’arrencada a mitjan setembre vinent del curs escolar 2018-2019. S’hi està arreglant mobiliari o bé se n’està col·locant de nou, es canvien parquets i també es pinten parets exteriors de les escoles i llars d’infants i els interiors es deixen ben acabats, així com es fan treballs de pavimentació i s’instal·len com a mesures de protecció xarxes de pilotes a l’espai d’esbarjo i d’activitats del lleure.

 Col·locació de jocs infantils

 Alhora, se subministren i col·loquen jocs infantils com és el cas de l’Escola Costerets. L’any passat se’n van retirar uns que estaven en mal estat i enguany l’Ajuntament proposa a la zona del pati de P3 un joc simbòlic amb un vaixell construït amb troncs de fusta d’acàcia, i per al pati de P4 un joc de molles múltiples, que permet la participació fins a un màxim de 5 infants alhora i un tobogan petit també de fusta d’acàcia. En aquest mateix centre es construeix una jardinera en el tal·lus existent per plantar-hi arbrat fruiter de primavera i tardor i s’hi col·loca una xarxa de protecció per a pilotes.

Millores recollides als pressupostos participatius

 En el marc de l’edició de l’any passat dels pressupostos participatius impulsats pel consistori de Sant Pere de Ribes, una de les propostes més avalades per part de la població va ser precisament destinar una partida per invertir en diferents millores al pati de l’escola Les Roquetes. En primer lloc es durà a terme el tancament de la pista poliesportiva del centre, amb panells de polietilè reciclat, de baix manteniment, que s’utilitzen habitualment en les pistes multiesportives, tècnicament conegudes “Krass”, que es realitzen mitjançant estructura i panells de protecció. Unes propostes que van sorgir del teixit associatiu. En aquest sentit, i a tall d’exemple, convé recordar que les AMPA, en qualitat d’associació poden presentar, com qualsevol altra entitat del municipi, projectes o propostes d’actuacions de manteniment i arranjament per als centres escolars. Això sí, cal que tinguin en compte l’acompliment, entre d’altres requisits, del criteri de competència atès que les propostes d’actuacions han de ser competència pròpia o assumida per part de l’Ajuntament, tal com queda recollit a les normes reguladores dels pressupostos municipals. En aquest cas, l’administració local és competent a l’hora de fer el manteniment dels equipaments, ja que l’àmbit de les inversions depèn de la Generalitat.

D’aquesta manera, en la competència de manteniment i arranjament que al consistori li és pròpia es concep que assumeix i executa obres de reparació, substitució o actuació sobre coses existents amb el propòsit que es mantinguin amb el mateix estat inicial. I en el cas dels equipaments escolars, com a manteniment es conceben totes aquelles accions que convé realitzar, no només perquè al llarg de la seva vida útil ofereixin les mateixes prestacions i tinguin una qualitat equivalent en el moment de la seva construcció, sinó a fi i efecte que l’edifici serveixi per garantir l’activitat que s’hi desenvolupa.

Entre les millores que es fan als vuit centres, també destaca la construcció d’un hort adaptat per a infants amb mobilitat reduïda a l’Escola Mediterrània, que es preveu tenir enllestit en tres fases. En la primera s’habilitarà un espai de servei que a l’actualitat no s’està utilitzant i es proposa pavimentar-lo amb formigó tot incorporant-hi els desaigües corresponents. En la segona fase es construiran unes jardineres alçades respectant la normativa d’accessibilitat perquè els infants amb mobilitat reduïda prenguin part en aquest projecte d’hort a l’escola. I en una darrera fase restarà pendent col·locar mobiliari complementari de cara  intervencions futures.

FER UN COMENTARI