L’Hospitalet demana a la Generalitat que solucioni l’increment de les ràtios a les aules arran del tancament de l’Acadèmia Cultura

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha demanat a la Generalitat de Catalunya que busqui solucions a curt i mitjà termini per a l’increment de les ràtios a la zona educativa de Collblanc-la Torrassa després del tancament del centre concertat Acadèmia Cultura i la consegüent redistribució dels seus alumnes a altres centres de la zona. El regidor d’Educació, Innovació i Cultura, David Quirós, i la regidora del Districte de Collblanc-la Torrassa, Olga Gómez, han visitat aquest matí les famílies i els docents acampats davant de la seu del Departament d’Educació i els han transmès el suport municipal.

El regidor d’Educació, Innovació i Cultura, David Quirós, ha dit que la matrícula actual de la zona educativa ja està al límit de la seva capacitat, la qual cosa es concreta en el fet que “prop de 100 aules d’aquesta zona tenen actualment un nombre d’alumnes superior al que marca la normativa. Aquesta “sobreràtio” dificulta la gestió quotidiana de qualsevol aula, però encara crea més dificultats quan parlem de centres de màxima complexitat, com és el cas de la majoria dels centres públics d’aquests barris”, ha explicat el regidor.

El tancament el proper curs de l’Acadèmia Cultura i la redistribució del seu alumnat —355 noies i nois— a altres centres, com proposa el Departament d’Educació, agreujarà encara més la situació. “El nivell d’ocupació de la zona educativa se situarà en un 109 % a educació infantil i primària i en un 106 % a educació secundària, i arribarà al 115 % d’ocupació en els darrers cursos de l’ESO si no s’augmenta l’oferta educativa a altres centres. A tot això cal afegir-hi la incapacitat amb que ens trobarem per atendre la matricula viva, que fins al 2019 era molt forta a la ciutat i es preveu que ho tornarà a ser el 2022”, ha afegit Quirós.

L’Ajuntament ha mediat entre les parts per trobar una solució 

Des que va tenir coneixement de la situació de l’Acadèmia Cultura, l’Ajuntament de L’Hospitalet  —malgrat la manca de competències en matèria educativa— va mediar entre les parts i va acompanyar les famílies. Així, el consistori va negociar amb el Bisbat de Barcelona —propietari de l’edifici— i amb la direcció del centre concertat una sortida viable que evités el tancament de l’escola el pròxim curs.

Al llarg d’aquestes converses, l’Ajuntament havia aconseguit un compromís amb el Bisbat perquè el centre continués en actiu un curs més, temps que hauria permès buscar solucions. En contraprestació, la direcció del centre havia d’abonar els mesos de lloguer pendents, i les instal·lacions havien de passar la corresponent inspecció tècnica. Davant d’aquesta oferta, la direcció del centre va declinar tota responsabilitat i va demanar que fos el Departament d’Educació qui assumís la totalitat de les despeses així com el cost de les reformes que necessita l’edifici, petició que no va ser acceptada per la Generalitat.

Finalment, la Generalitat va acceptar la rescissió del concert sol·licitada per la titularitat del centre.