El pressupost d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada creix un 30% en els últims 7 anys

S’ha passat de 2’8 milions d’euros, l’any 2015, a 3’7 milions aquest any

El pressupost del departament d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, ha passat de 2.840.512,24 € l’any 2015 a 3.718.840,59 € aquest any 2021. Es tracta d’un increment del 30% que l’ajuntament ha destinat a incrementar el nombre d’ajudes, iniciar nous projectes com les targes moneder, el punt d’assessorament energètic, créixer en programes de suport a les persones : Servei d’Atenció Domiciliària social, dependència i teleassitència o arranjaments de pisos per fer-los accessibles.

La tinenta d’alcalde i regidora d’Acció Social, Carme Riera, ha estat l’encarregada de presentar les dades d’aquest increment pressupostari i de fer un balanç de les accions que s’han dut a terme aquest últim any. Riera ha destacat la ferma voluntat del departament de Serveis Socials “per garantir la vetlla per les persones i per no deixar ningú enrere”. Riera ha destacat, també, que “més enllà d’atendre l’emergència social, treballem per consolidar uns serveis que fan un acompanyament positiu, proper i proactiu, en situacions de vulnerabilitat ja sigui per dificultat vital, familiar o econòmica, fent una atenció centrada en la persona”.

En aquests últims anys el Departament d’Acció Social ha crescut també en nombre de professionals per poder disposar de professionals de referència (treballadors/es socials i educadors /es socials) pera totes les persones que ho requereixin. El creixement permet oferir una atenció social primària universal orientada a proporcionar la cura i els suports professionals per tal que les persones puguin ser ateses en el seu entorn habitual.

És per aquesta voluntat de millora continua que s’ ha habilitat nous espais d’atenció a la gent gran, a la dependència i a la discapacitat a la planta baixa de l’Espai Cívic Centre totalment accessible. Així mateix disposem d’un número de telèfon específic amb l’objectiu de apropar els servei a la ciutadania 93 115 54 53.

Augmenten les hores del Servei d’Atenció Domiciliària

Una de les joies de la corona són els Serveis d’Atenció Domiciliària que s’adrecen en general, a persones i/o famílies en situació de risc social o en situació de dependència, i que es troben, per motius físics, psíquics o socials, amb dificultats per realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar. Volem que les persones puguin estar el màxim de temps possible a casa seva amb les millors condicions possibles.

Pel que fa al suport al domicili, el 2020 es va donar suport a 1512 persones, el que suposa 40.869 hores d’atenció, 10.095 hores més que al 2015 i suposa una despesa de 735.921€, són 123.373€ més que al 2015. Actualment es disposa de 1.051 aparells de teleassistència actius, l’any 2015 eren 852. D’aquests 330 són per persones de menys de 85 anys. Riera ha valorat positivament aquest “augment del servei, que acompanya l’envelliment de la població, i cal destacar que es fa sense copagament”.

En aquest sentit també se segueix amb el projecte d’arranjament de pisos per a fer-los accessibles, i per tant fent obres sobretot per adaptació de banys, i fer entorns segurs.

El tràmit de renovació i tramitació de les targetes d’aparcament per a les persones que tenen acreditada la mobilitat reduïda també es farà en el nou servei de la planta baica de l’Espai Cívic Centre. En aquest sentit, l’evolució de noves targetes emeses es la següent; l’any 2015 82, l’any 2019 en van ser 110 i l’any 2020 82.