Cambrils obre la convocatòria de subvencions per a activitats culturals

Les persones i associacions interessades en aquests ajuts econòmics poden presentar les seves sol·licituds fins el dia 13 d’octubre de 2020

Cartell informatiu sobre les subvencions culturals. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a entitats i particulars que duguin a terme activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils que complementin o supleixin la competència municipal.

Les persones i associacions interessades en aquests ajuts econòmics poden presentar les seves sol·licituds fins el dia 13 d’octubre de 2020. Les peticions s’hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en model normalitzat i hauran d’anar acompanyades de la documentació corresponent.

Podeu trobar tota la informació de la convocatòria a la pàgina web del Departament de Cultura i a l’àrea d’Ajuts i Subvencions de la Seu electrònica de l’Ajuntament, al següent enllaç:  Subvencions culturals 2020 – Tauler d’anuncis.

Els objectius de les subvencions són millorar la cohesió social de la ciutat, promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat; donar suport a entitats, grups o particulars que treballen en el camp cultural i festiu potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat que continguin els atribuïts a la competència local, i estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat cultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans que fan una tasca cívico-cultural.

Alhora, l’Ajuntament vol promoure la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit cultural i festiu, possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu de la ciutat, i donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festiva del municipi.

Els ajuts econòmics aniran destinats a programes anuals que recullin el pla d’activitats ordinàries i habituals de les entitats o bé a programes d’activitats específiques o extraordinàries. Podeu consultar els criteris per a la valoració de les sol·licituds i altres informacions a les bases reguladores i al decret de convocatòria.

Tramitació electrònica

L’Ajuntament ha posat en marxa el servei d’ajuda a la tramitació electrònica OAC 360º per resoldre dubtes o incidències. Es pot contactar amb el servei a trucant al telèfon 977794557 entre les 8 i les 20 hores o bé omplint  aquest formulari o enviant un correu electrònic a oac360@cambrils.cat  per sol·licitar una trucada. El servei dona suport a les persones usuàries en temes com l’ús del certificat digital, l’obtenció de l’idCat mòbil, la presentació de sol·licituds o qualsevol consulta relacionada amb la seu electrònica.