Les trucades al 112 des de la demarcació de Tarragona van augmentar un 11% el 2017

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112, va atendre l’any passat 2.680.520 trucades

Des de Tarragona, l’any 2017 es van fer 143.565 trucades, davant les 129.269 trucades fetes el 2016, un 11% més. Un 33% de les trucades es van fer per motius de seguretat: 47.269 trucades el 2017 i 41.942 l’any 2016. Un 31,2% de les trucades es van fer per demanar assistència sanitària: 44.789 trucades l’any 2017 i 41.635 el 2016. Per motius de trànsit van fer-se 22.346 trucades l’any passat (el 15,6%) i 20.377 l’any 2016. Per incendis es va fer el 5,3% de les trucades l’any passat (7.664 el 2017 i 7.126 el 2016).
El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112, depenent del Departament d’Interior, va atendre l’any passat 2.680.520 trucades, mentre que l’any 2016 van ser 2.556.405 trucades.
De les 2.680.520 trucades rebudes l’any 2017, 1.607.594 van ser trucades operatives, que vol dir que van ser generades per una emergència i van activar algun tipus de recurs operatiu. Aquesta xifra significa un lleuger augment, del 9,7% respecte l’any anterior (l’any 2016, les trucades operatives van ser 1.465.585).
Del total de trucades operatives, els mesos que es van atendre més trucades van ser els d’estiu. Concretament, el mes en què es va atendre un major nombre de trucades va ser juliol (166.327 trucades), seguit del juny (160.854) i l’agost (159.668).
En quant a dies concrets i episodis en què el telèfon d’emergències CAT112 va atendre més trucades l’any passat van ser, per una banda la revetlla de Sant Joan (tarda del 23 fins a mig matí del 24), i de l’altra el dia 5 d’agost en què hi va haver alhora l’activació del Plaseqcat a Portbou i un episodi d’onada de calor. Per la revetlla es van rebre 18.439 trucades i el dia 5 d’agost 6.991 trucades.
Pel que fa a la tipologia de les trucades operatives rebudes al 112, el 34,5% d’aquestes van ser per motius de seguretat –derivades a Mossos d’Esquadra i Policies Locals- (554.775 el 2017 davant les 498.381 el 2016) i que suposa un increment del 11,3% respecte l’any anterior; per assistència sanitària –derivades al SEM- un 29,9% (480.818 l’any passat i 449.464 el 2016) i que suposa un increment del 7% respecte l’any 2016. Les trucades per trànsit van suposar el 15,2% (244.393 el 2017 per 224.000 el 2016) i representa un increment del 9,1% respecte el 2016. Les trucades derivades a Bombers per incendis van ser el 5,8% (93.077 trucades el 2017 i 83.017 trucades operatives el 2016), i representa un increment del 12,1% de les trucades per aquesta tipologia respecte l’any 2016.