L'Institut Dertosa de Tortosa oferirà l'any vinent el batxillerat internacional

L'itinerari, que s'oferirà per primera vegada a les Terres de l'Ebre, vol fomentar l'excel·lència i l'aprofundiment i permet continuar estudis superiors en altres països

Imatge d'arxiu de l'Institut Dertosa de Tortosa. CEDIDA
L’Institut Dertosa serà el primer de les Terres de l’Ebre que oferirà, a partir del pròxim curs 2020-2021, batxillerat internacional. Es tracta d’un itinerari curricular específic determinat per l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l’excel·lència educativa i l’aprofundiment curricular, a més de permetre continuar estudis superiors a altres països que el tinguin reconegut. Fins aquests moments, a Catalunya, s’ofereix en format de doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional i fins a aquest curs només podia cursar-se a quatre centres públics, a Girona, Reus, Lleida i Barcelona, a més de diversos centres privats.
S’ofereix el Programa Diploma, que es caracteritza per ser un referent de qualitat educativa, amb una titulació reconeguda per les universitats més prestigioses d’arreu del món, en què es treballa un alt nivell d’anglès a través d’un currículum ampli, equilibrat, coherent, flexible i sistemàtic, acompanyat d’unes estratègies d’aprenentatge actives, constructivistes, significatives i competencials, i acompanyat d’una avaluació externa segons paràmetres i estàndards internacionals.
L’estructura curricular la formen sis grups d’assignatures i un tronc comú. Dels sis grups se’n trien sis, tres de les quals són a nivell mitjà, amb una càrrega lectiva de 150 hores, i tres a nivell superior, equivalent a 240 hores. Les matèries troncals, són Teoria del Coneixement, que explora la naturalesa del coneixement en una sèrie de disciplines; Monografia, equivalent al treball de recerca però amb unes condicions pròpies; i el programa de Creativitat, Activitat i Servei (CAS), que fomenta en l’alumnat un coneixement i una apreciació de la vida més enllà de l’àmbit acadèmic.
Per tal de poder fer simultàniament els dos batxillerats, els estudiants de Batxillerat Internacional faran també les matèries obligatòries del batxillerat que no són dins del programa del Diploma.