L’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa recupera dos llibres manuscrits sobre Mas de Barberans

Aquest dimarts s'han lliurat a l'Ajuntament del municipi les peces restaurades

L’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa, a través de la Unitat de Conservació i Restauració, ha recuperat dues peces propietat de l’Ajuntament de Mas de Barberans. Es tracta de dos llibres manuscrits de gran valor, atès que contenen informació de l’activitat econòmica i política del municipi. L’Ajuntament de Mas de Barberans ha acollit aquest dimarts l’acte de lliurament de les peces un cop finalitzada la restauració. L’alcalde del municipi, Josep M. Lleixà, les ha recollit de mans del diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, que ha estat acompanyat per Carme Clemente, responsable de la Unitat de Conservació i Restauració de l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa.

Una de les peces restaurades és el Llibre d’Establiments (1680-1890), un document oficial destinat a regular la realitat socioeconòmica de la comunitat en qüestió, en aquest cas, la peça recull normes relacionades amb la gestió del bestiar i la poda d’arbres i vinyes, entre altres qüestions. El llibre està format per quadernets de diferents anys; el més antic data del 1680.

D’altra banda, també s’ha restaurat el Llibre d’Actes, que recull informació municipal i signatures dels convocats a totes les reunions celebrades entre 1935 i 1939. De fet, es tracta d’un dels escassos documents conservats del període de la Guerra Civil, anys durant els quals es va generalitzar la crema, el decomís i la destrucció de material d’arxiu.

Ambdós llibres presentaven un estat de conservació delicat, i no es podien manipular sense riscos de causar danys més greus. Pel que fa al Llibre d’Establiments, s’hi ha fet una actuació individualitzada de cada pàgina, mantenint els cosits originals. Pel que fa al llibre d’actes, les actuacions s’han centrat en resoldre les deficiències que presentava en la seva estructura: el llom i la part exterior del llibre, així com alteracions provocades per fongs i bacteris.