L’Ajuntament d’Amposta aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible

Té per objectiu reduir un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte l’any 2005, abans de l’any 2020

Reduir un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 respecte l’any 2005, tot augmentat l’eficiència energètica i incrementant l’energia provinent de fonts renovables. Aquest és l’objectiu del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de l’Ajuntament d’Amposta, que es va aprovar en el ple del 2 d’octubre, un document que s’estructura conforme els compromisos adquirits amb l’adhesió voluntària al Pacte d’Alcaldes.

En el pla s’inclouen 27 actuacions que permetran reduir 21.353 tones de CO2 del municipi i assolir l’objectiu mínim establert per l’any 2020. Les accions s’han organitzat en diferents línies estratègiques: eficiència energètica, energies renovables, mobilitat i residus.

Aquestes actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l’Ajuntament, però també el consum energètic dels sectors inclosos en el PAES: domèstic, serveis, transport i gestió de residus. Aquest és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l’adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables.

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ha destacat que és un actuació que s’emmarca dins dels compromisos del programa de govern de “ser sensibles a la modernització i la eficiència per tal de fer un món més sostenible”.