El PSC de Tortosa vol que l’Ajuntament “tregui a Tortosa de la foscor”

Els socialistes també demanaran al plenari que l’Ajuntament doni suport als Pressupostos Generals de l’Estat com a garants del món local

El Grup Municipal del PSC presenta novament al ple de l’Ajuntament de Tortosa dues mocions de ciutat en benefici tant dels tortosins i tortosines, com del propi ens local que és qui ha de vetllar per millorar el dia a dia de les persones. “Perquè la nostra prioritat és Tortosa. I natros no renunciem a Tortosa” ha dit el portaveu socialista, Enric Roig.

La primera de les mocions insta tant a l’Ajuntament de Tortosa com al Govern de la Generalitat a que donin suport als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019 donat que aquests suposaran 2.200 milions d’euros que beneficiaran tant als catalans i catalanes, cm als Ajuntaments i ens locals.

Tal com ha explicat l’edil socialista, “els tortosins i tortosines han vist com en aquests anys creixien les desigualtats, la pobresa i la precarietat alhora que es retallava la inversió pública en l’Estat del Benestar i, amb l’excusa de la crisi, els ajuntaments també van veure retallades les seves competències. Ara podem revertir aquesta situació i reforçar l’autonomia local amb la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019 amb què treballa el Govern de l’Estat.”

“Els ajuntaments, amb la crisi, van veure retallades les seves competències amb els governs de dretes i lleis com la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL)“ ha dit Roig, que ha recordat que la ministra Meritxell Batet ja està treballant per derogar la LRSAL i per enretirar recursos d’inconstitucionalitat de lleis que afavorien als ajuntaments i ens locals. Per aquest motiu des del PSC valoren molt positivament que en els Pressupostos per a 2019 s’hagin aconseguit 5 importants i concrets compromisos per al
món local:
1. Els municipis podran dedicar part del superàvit al finançament i la millora d’inversions socials com el foment de l’ocupació i la construcció o rehabilitació d’habitatges.
2. Les entitats locals que en l’exercici anterior hagin complert l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute i la regla de despesa, tindran una taxa de reposició d’efectius de fins al 100% per a tots els sectors, funcions i serveis.
3. S’establirà un grup de treball per poder compensar als ajuntaments per les quantitats que hagin de tornar als contribuents per liquidacions de la plusvàlua.
4. Es podran crear Oficines d’Informació i Acció contra la Despoblació a comarques rurals que requereixin una intervenció urgent.
5. S’afavorirà la compra pública d’aliments de proximitat i amb criteris ecològics per potenciar l’agricultura com un puntal de desenvolupament rural.

Segons Roig, “mesures com aquestes recollides als Pressupostos poden ajudar a revertir l’austeritat, reduir la desigualtat, la precarietat i la pobresa, per això és imprescindible el consens polític que permeti que siguin aprovats”.

L’edil socialista ha lamentat que no es pugui arribar a un acord polític que suposarà una enorme millora per a tots i totes escudant-se en temes independentistes que no representen a tots i totes els catalans sense exclusió. “No ens podem permetre el luxe de desaprofitar cap oportunitat de millorar els recursos per als serveis públics fonamentals. És hora de demostrar que la política pot millorar el dia a dia de les persones, com ho fem des del món local i de que és possible construir consensos per millorar la nostra societat” ha reblat Roig.

Moció per demanar compliment del contracte de l’enllumenat públic
La segona moció que presentarà el PSC al ple de gener tornar a incidir en l’estat de la via pública, concretament en l’enllumenat. En el ple del mes de desembre el grup socialista ja va demanar al govern que es vetllés per donar total compliment als contractes de l’enllumenat públic i de la recollida d’escombreries i neteja viària, en tant en quant s’havien detectat incompliments pel que fa als contractes.ç

El PSC ja havia denunciat aquesta situació a les Comissions Informatives d’Espai Públic, així com en rodes i notes de premsa, o en campanyes com Xeic! Pos com tenen Tortosa! i ara presenta aquesta moció “davant de les continuades queixes de tortosins i tortosines que veuen la ciutat fosca, que demana que les avaries s’arreglin ràpidament i que denuncien el mal estat de les lluminàries” ha explicat Roig.

El regidor ha recordat que ja fa més de quatre anys que es va adjudicar el contracte i després d’aquest temps es continuen incomplint nombrosos temes “com ara el fet de que les avaries tarden molt més de 48 hores a solucionar-se i no es posen solucions provisionals per garantir un mínim enllumenat; molts suports presenten perill perquè tenen els mecanismes al descobert o les portilles aguantades amb filferro o cinta, tot i que aquests elements s’han de revisar 3 cops per setmana; els suports presenten enganxines i cartells des fa anys que l’empresa hauria d’enretirar mensualment; els fanals haurien d’haver estat inventariats i comptar amb una placa identificativa amb un número de telèfon i de fanal per a que els veïns puguin comunicar incidències, però el telèfon és una línia 900 genèrica que dona servei a diferents municipis i que desconeixen on està la seu del servei; tots els fanals s’haurien de pintar un cop cada 4 anys i tot i que ha passat el temps no s’han pintat, i això sense entrar en detall en el compliment exhaustiu dels plecs tècnics”

“Recordem que, a més, el 2016 es va aprovar una modificació del contracte que representava un increment de 677.962,52 € a l’empresa adjudicatària ACSA, la mateixa que havia de fer les piscines, pel que no entenem com se’ls permet no atendre a les clàusules i plecs del segon contracte més important de l’Ajuntament” ha dit el regidor. Per aquest motiu el grup socialista ja ha demanat els informes i comunicats diaris, setmanals i mensuals, per veure de quina manera es duu a terme el control i seguiment de les tasques
que ha de fer l`empresa adjudicatària i que ara no fa.

“La situació ja es fa insostenible i són molts els tortosins i tortosines que se’ns adrecen diàriament queixant-se de carrers sense llum o de fanals perillosos. Per això amb aquesta moció demanem que es faci una auditoria tècnica i legal de l’empresa adjudicatària per determinar si s’està complint amb el contracte, que l’Ajuntament vetlli per a que es doni compliment al contracte i que imposi les sancions que aquesta estableix per uns incompliments que afecten de manera directa als ciutadans i ciutadanes i tregui a Tortosa de la foscor” ha reblat Roig.