Ulldecona inverteix més de 521.000 euros en el canvi d’enllumenat públic

Una de les mesures més importants de foment de l’estalvi energètic i econòmic que està duent a terme durant el present mandat l’Ajuntament d’Ulldecona és el canvi d’enllumenat públic. Actualment s’està executant la segona fase de les obres de substitució de lluminàries i conductors elèctrics, amb una inversió de 266.870 euros. Entre finals del 2019 i principis del 2020 es va executar la primera part de l’actuació amb una inversió de 254.623 euros. El finançament de les obres, segons ha explicat l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, “ha estat possible gràcies als Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i permetran un notable estalvi energètic, convertint-se així en una de les inversions més rentables fetes els darrers anys al municipi, tant a nivell econòmic com a nivell de sostenibilitat mediambiental”.

Els treballs han permès la substitució de les lluminàries de gran part del nucli d’Ulldecona, concretament de la zona compresa entre l’Avinguda Ramón Salomón, carrer Barcelona, carrer València, Passeig de l’Estació i Passeig de la Via, i el canvi dels conductors elèctrics. En els carrers afectats també s’han reformat els quadres elèctrics, adaptant-los a la reglamentació actual i millorant la seva eficiència amb la dotació d’un sistema de control telemàtic.

La lluminàries canviades eren majoritàriament de vapor de mercuri, amb un consum per lluminària de 125 W i 250 W, i algunes també d’halogenurs metàl·lics o de vapor de sodi d’alta pressió, amb una potència entre els 100 W i els 150 W. En total s’han canviat un miler de punts de llum i en la major part dels casos també el braç que els subjecta a les façanes o a les voreres.

Segons les dades del projecte, s’estima un consum de la instal·lació actual de 624.237 kWh/any, que passarà a ser de 119.602 kWh/any. A nivell econòmic això suposa passar d’un cost de més de 83.000 euros a un de 16.000 euros, per tant, significa un estalvi anual aproximat de 67.000 euros. A nivell mediambiental, es passa d’unes dades d’emissió de 240.331’24 a 46.046’77 kg de CO2 eq. Això es tradueix amb una reducció, per tant, de 194’28 tones de CO2 a l’any (43’39 tep/any – tona equivalent de petroli) segons les dades del projecte tècnic.