Alcanar destina més de 267.000 € a lluitar contra la covid-19

Des de l’esclat de la pandèmia de covid-19, l’Ajuntament d’Alcanar ha treballat des de diferents regidories i àmbits per a pal·liar els efectes sanitaris i econòmics de la covid-19. En total, el dia d’avui s’han destinat 267.538 euros.

La crisi del coronavirus va obligar el consistori a refer els comptes amb l’objectiu d’adaptar-los a les noves circumstàncies. Així doncs, el pressupost municipal que va aprovar el ple municipal al mes de juliol dona resposta a les diferents necessitats i despeses extraordinàries que s’han plantejat, en el context de tots els efectes que ha tingut la COVID-19. Per tant, els pressupostos inclouen diverses partides, que es troben en diferents estats d’execució, destinats a la lluita contra la covid-19.

Aquests recursos provenen de l’estalvi generat per la no realització de diverses activitats i festes majors i la no materialització de despeses de tota mena que s’havien previst per aquest any o que es durien a terme en un exercici convencional, ja siga en l’àmbit de personal, de despesa corrent o d’inversions. Aquesta quantia, per tant, podrà variar en funció del nivell d’execució pressupostària i de la consolidació de noves despeses.

Entre les despeses extraordinàries s’inclou, entre altres, l’adquisició d’equips de protecció individual, mampares, termòmetres, paper, gel desinfectant i altres materials per a garantir la protecció de les persones davant la pandèmia de covid-19 (68.000 euros) o les hores extraordinàries de la Policia Local (43.404 euros) per a garantir la seguretat ciutadana i el civisme.

Entre les noves partides, de caràcter social i econòmic, destaca la dotació addicional de productes frescos de primera necessitat inclosos dintre el projecte Al cistell (23.000 euros), la dotació addicional a l’entitat Càritas (3.000 euros), les targetes per a les beques menjador (15.000 euros), la connectivitat a les famílies (10.000 euros), la dotació extraordinària de despeses a Serveis Socials (10.000 euros), les subvencions a empreses i autònoms (60.000 euros) o la dotació addicional a Serveis Socials (35.000 euros) per a donar resposta a les noves i creixents necessitats.