La tala del bosc dels Ports denunciada pels ecologistes compleix les indicacions del parc natural, segons Agricultura

El subdirector general de Boscos recorda que l'empresa encarregada dels treballs forestals no gestiona la fusta obtinguda

El subdirector general de Boscos, Enric Vadell, al centre, visitant la zona afectada per l'incendi del Perelló amb tècnics del Departament d'Agricultura, el director territorial i el responsable de l'ADF. Font: ACN.
El subdirector general de Boscos, Enric Vadell, ha sortit al pas de les denúncies presentades pel grup ecologista Gepec per una suposada tala irregular en una finca pública de Rafalguerí, al massís dels Ports, tot assegurant que les tasques compleixen les indicacions efectuades des del parc natural. Ha apuntat que els treballs s’efectuaran de forma discontínua en el temps, evitant els espais concrets i períodes temporals que puguin entorpir la floració o la cria de les diferents espècies. Assegura Vadell també, en contra del que retreien els ecologistes, que no és l’empresa encarregada de les tasques qui selecciona i gestiona la fusta obtinguda, sinó que ho fa la mateixa direcció tècnica del Departament d’Agricultura.

Segons ha recordat el mateix alt càrrec, la Generalitat va modificar fa cinc o sis anys la forma d’explotació de la fusta en la gestió forestal d’espais públics. En aquest sentit, ha explicat que des de llavors, en cap cas és l’empresa que efectua els treballs qui la compra, sinó que únicament se la paga per talar els arbres que li indica la direcció tècnica del Departament. “Quan els arbres tallats amb criteris de gestió estan al terra i passen a ser fusta, Agricultura ho gestiona directament per treure el màxim profit perquè són diners que es reinverteixen en la gestió forestal sostenible i no costa diners al pressupost públic”, ha subratllat.

Vadell també ha negat que els treballs no compleixin les directrius marcades pel parc natural dels Ports, tal i com asseguren els ecologistes en les seves denúncies, alertant que el projecte posa en perill espècies protegides presents a la zona. Assegura que l’organisme ha emès un informe favorable i s’han tingut en compte les “èpoques i zones” que els ha indicat com a idònies per accedir-hi, evitant els moments de floració. “No estan previstos de forma contínua. Sinó que treballem ara en una finestra que podem. Quan acabem, tornarem un altre període que es pugui treballar, perquè no hi hagi nidificacions o floració. Anem adaptant el ritme dels treballs als condicionants que marca el parc”, ha aclarit, sense precisar la durada total de les feines.

L’objectiu d’aquestes tasques, que abasten una superfície total d’unes 100 hectàrees de la zona del bosc de Rafalguerí, prop de la Font Ferrera, al terme municipal de la Sénia i propietat del mateix Departament d’Agricultura, és ajudar a la part de bosc més jove a adaptar-se als efectes del canvi climàtic, com la sequera, “disminuint la competència”. En aquest sentit, Vadell explica que la reducció d’arbrat proporciona més espai per créixer i més opcions per captar recursos i accedir a l’aigua, fent-los més resistents a les sequeres. Addicionalment, això ajuda a limitar el perill d’incendi, amb la reducció del combustible, així com millorar l’hàbitat on viuen també altres plantes i animals protegits. En altres sectors del bosc, es persegueix que els arbres es puguin “regenerar per ells sols”.

En aquest sentit, ha assegurat que el Departament és el “primer interessat” a efectuar correctament els treballs forestals en una finca que disposa del reconeixement Pan European Forest Certificate, el més freqüent als boscos del continent. “Tenim un tercer que contropla les feines i, si no les fem bé, perdríem la qualificació”, ha resumit, tot recordant que la figura del parc natural va ser dissenyada per compatibilitzar l’explotació de recursos naturals, activitats humanes i la conservació dels valors ambientals.

Per últim, Vadell també ha volgut sortir en defensa de l’enginyer forestal encarregat del projecte, contra qui el Gepec carregava en el seu comunicat difós als mitjans de comunicació, així com de la resta de funcionaris que treballen en aquest àmbit als serveis territorials del Departament de les Terres de l’Ebre. “Són professionals amb una gran trajectòria”, ha subratllat.