Convenis entre el Consell Comarcal i les AMPA per la gestió dels menjadors escolars

S’han signat 5 convenis amb les AMPA de la comarca, que cobreixen el servei a uns 440 alumnes

El Consell Comarcal del Montsià va signar convenis de col·laboració, per a
l’encàrrec de la gestió del servei escolar de menjador, amb cinc associacions de
mares i pares d’alumnes (AMPA) de la comarca, en un acte dut a terme a la seu
de l’ens comarcal el dilluns 28 de maig de 2018.

L’objectiu d’aquests convenis és encarregar la gestió del servei escolar de
menjador dels seus centres respectius a les AMPA, establir mecanismes de
col·laboració entre el Consell Comarcal i les associacions de pares i mares, i
reconèixer el seu paper en la prestació d’aquest servei escolar.

Els convenis foren establerts entre el Consell Comarcal i les AMPA de les
escoles Consol Ferré i Soriano-Montagut, d’Amposta; Rosa Gisbert, de
Masdenverge; Sant Jaume, de Sant Jaume d’Enveja; i Jaume I, de la Sénia.
El nombre d’alumnes usuaris d’aquest servei en les cinc escoles esmentades és
d’uns 440 alumnes.

Es preveu que, properament, s’establiran nous convenis de col·laboració
més amb les AMPA de sis escoles de la comarca.
Cal afegir que el Consell Comarcal del Montsià gestiona directament un
menjador escolar, el de l’Institut Les Planes, de Santa Bàrbara, i que té
establerts convenis de col·laboració per la gestió del servei escolar de
menjador amb l’Ajuntament d’Alcanar, per l’Escola Joan Baptista Serra; i amb
l’Ajuntament d’Ulldecona, per l’Escola Ramón y Cajal.