Amposta aposta per garantir els drets dels infants i adolescents

S’amplia i se millora el nou servei d’intervenció socioeducativa de la ciutat per atendre infants en situació de risc

Amposta inaugura el nou SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa) de la ciutat amb l’objectiu de garantir els drets dels infants i dels adolescents. Des d’aquest servei se treballa amb totes les nenes i nens en situació de risc i amb la prevenció d’aquests riscos per tal d’evitar el seu desemparament.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat el nou SIS ofereix quatre serveis: un servei d’atenció a infants de zero a tres anys i a les seves famílies, un pels de 4 a 16 anys a qui se’ls hi dóna una assistència diürna, un altre que consisteix en l’acompanyament a adolescents d’entre 16 i 18 anys i un servei que dóna atenció a les famílies d’aquests nens i nenes que tenen entre zero i 18 anys. “La nostra intenció ara és fer un servei més integral, un servei que no només atengui als infants sinó que també a les seves famílies. Per tant, un treball molt més sistèmic perquè aquests infants abans de passar un risc més elevat puguin continuar vivint en qualitat dins de la seva família i el seu entorn”, explica la Dra. dels serveis territorials del departament de treball afers socials i famílies, Rosanna Fatsini Bonilla.

Per tal d’atendre totes aquestes persones en situació de risc des de la Generalitat i l’Ajuntament d’Amposta s’ha augmentat el pressupost d’aquesta prestació. La Generalitat que ofereix el 66% de la partida, ha fet un increment de gairebé el 100 per cent, passant de 90 i pocs mil euros als 190 mil, i l’ajuntament d’Amposta que presta el 33% restant, també ha apostat molt per aquest nou espai i servei triplicant la xifra, passant dels 30 mil als gairebé 100 mil euros d’import. “Pensem que tenim un servei de referència en l’àmbit territorial, no és tant important el pressupost que destinem com les persones a les quals atendrem, partint de la base que la societat futura la formaran uns adults que són els infants d’avui i que per tant, tenim molt clar que el projecte de ciutat que volem parteix de la base de fer atenció a aquests infants” apunta l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs.

El nou espai del Servei d’Intervenció Socioeducativa se troba al carrer Barcelona, davant de la policia local, una ubicació molt més adient pels infants, ja que, s’ha passat d’estar a un barri solitari al centre de la ciutat.