Alcanar paga la meitat de la indemnització a Turov pels habitatges il·legals que s’han d’enderrocar

El jutjat contenciós de Tarragona accepta un fraccionament del pagament del rescabalament

L’Ajuntament d’Alcanar (Montsià) va fer efectiu, el passat 31 de maig, el pagament de 534.3854,5 euros a l’empresa Turov, promotora de 8 dels apartaments, del total de 32, que han estat declarats il·legals a la urbanització Alcanar-Platja i que han de ser enderrocats. L’import és la meitat d’una indemnització d’1.068.769,03 euros que el consistori es resistia a pagar mentre no es resolgués la sentència d’enderroc de les cases, suspesa cautelarment el passat 15 de març a petició dels propietaris. Un cop desestimada la demanda d’anul·lar l’enderroc, el consistori ha pagat una part de la compensació ja que el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona va acceptar, el passat 24 de maig, una proposta de fraccionament del pagament. El segon pagament es farà el 30 de setembre de 2018.

L’administrador concursal de Turov va acceptar l’acord per fraccionar el rescabalament d’1,07 milions d’euros que també exonera el consistori d’Alcanar a pagar interessos per les demores en el compliment dels terminis de pagament derivades del procés judicial.

Paral·lelament, la junta de govern local de l’Ajuntament d’Alcanar va aprovar, el passat 25 de maig, un decret que anul·la la suspensió de l’enderroc i reactiva el procés de demolició dels 32 apartaments, en compliment de l’última interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona.

El consistori ha decidit iniciar també els tràmits corresponents per tal de constituir les garanties necessàries per respondre als pagaments de les eventuals indemnitzacions per responsabilitat patrimonial en què pogués incórrer el consistori canareu per l’enderroc dels altres 24 habitatges restants de l’edifici del carrer Bugamvília, número 3.

Per aquest motiu, es notificarà als propietaris i ocupants de l’immoble afectat de la reactivació del procés de demolició i també a l’empresa adjudicatària de l’execució de l’obra, Rigel Over. L’enderroc no té data prevista.