Els regants i els alcaldes del delta de l’Ebre reclamen un pla de protecció del litoral contra la regressió

Es crearà una taula de coordinació que també impulsarà un pla de regeneració de badies i llacunes

Les Comunitats de Regants de la Dreta i l’Esquerra de l’Ebre, els set alcaldes del delta de l’Ebre, el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, el director general de Polítiques de Muntanya i Litoral, Albert Alins, i el subdirector general de Costes i Acció Territorial, Xavier Berga s’han reunit aquest dimarts per impulsar una Taula de gestió des d’on implementar mesures concretes contra la regressió del Delta. D’entrada, s’ha acordat reclamar a les administracions competents, un Pla de protecció del litoral per mantenir la morfologia actual i un Pla de regeneració de badies i llacunes, en segon terme. En aquesta primera reunió s’ha establert “el full de ruta”, amb un document de consens on alcaldes, regants i administracions certifiquen que “és possible arribar a una petició consensuada per part del territori, de mesures correctores davant la regressió”, segons han explicat els Regants de l’Esquerra.
El document assenyala que “correspon, de manera urgent i persistent, a les entitats del territori la justa demanda a les administracions pertinents, per tal que compleixin les lleis que fan referència a la protecció i restauració d’aquest espai tan valuós i singular”.

Els plans per mantenir el litoral i regenerar les llacunes haurien de contenir les actuacions consensuades amb tots els membres de la Taula, sobretot pel que fa al manteniment de la morfologia deltaica, el restabliment de sediments i altres mesures urgents més diversificades i a curt termini, sempre tenint en compte la tipologia de cada zona a protegir i la gravetat de la situació.

De moment es preveu crear la Taula de coordinació als plenaris municipals i les juntes de govern mentre es busca noves adhesions i consensos amb les entitats socials i econòmiques del territori per tal d’ampliar la representativitat.