Lluís Soler: “Hem aprovat el pressupost més gran de la història de Deltebre”

Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, és un municipi amb una geografia interna curiosa, marcada per la seva proximitat al Delta de l’Ebre, del qual és la població més propera a la desembocadura.

Això dona com a resultat un poble que està abocat a l’Ebre i a les circumstàncies que el riu provoca a cada moment, ja siguin bones i positives, com negar els amplis camps d’arrossars i fertilitzar la terra, o quan s’enfada i fa destrosses i provoca inundacions.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, explica diferents qüestions relacionades amb el seu poble i la gestió de l’Ajuntament, en aquesta entrevista.

Els dos primers anys de mandat han estat fortament marcats per la pandèmia. Quina valoració en pot fer?

Estem vivint uns anys frenètics perquè el que passa a nivell internacional també ens afecta. A Deltebre ens hem trobat amb tres circumstàncies amb les que hem hagut de treballar.

La primera és, arran de la crisi sanitària a la que hem hagut de fer front. Ens ha tocat prioritzar polítiques d’acció pública per fer costat de la ciutadania, donar suport al nostre sistema social incrementant ajuts, sobretot als comerciants i a les persones vulnerables, així com al teixit associatiu del nostre municipi, especialment a entitats com la Creu Roja o Càrites, que han fet tot el que han pogut en aquest moment difícil.

La segona qüestió important es refereix als temes de comarca, que ens ha provocat encara més necessitats sobrevingudes, especialment pel que fa a la regressió del Delta. Ens ha preocupat molt la protecció de la línia de costa per evitar els danys que ara ens pot fer qualsevol temporal, per petit que sigui. Això ens afecta molt directament perquè amenaça la integritat del nostre territori. Hem demanat que es tingui en compte d’una vegada per totes per part de les administracions superiors, i l’administració de l’Estat ha posat sobre la taula un pla de protecció del Delta que no va en la línia de coordinació de les voluntats i necessitats del territori i al final som nosaltres, els ajuntaments, qui hem d’apaivagar els danys que tenim cada cop que hi ha un temporal. Per la disjuntiva entre el l’Estat i la Generalitat, ha costat anys posar el Delta a l’agenda pública i un cop s’ha fet, la proposta no s’ha alineat amb les necessitats del territori ni amb el criteri científic, que és el mateix que volem la ciutadania del Delta, que es defensi el Delta i la línia de la costa.

I el tercer aspecte?

L’altre fet afegit és la posada en marxa d’un altre tema de necessitat històrica: el Projecte d’Ordenació Urbana Municipal, el POUM. L’hem fet en coordinació amb els tècnics de la Generalitat i l’Ajuntament. Fa cinc anys que s’hi està treballant perquè té una complexitat importantíssima, amb un informe de costes que ens ha costat moltíssim per les particularitats urbanístiques i geogràfiques de Deltebre. I de fet, un treball que volíem tenir fet en quatre anys s’ha allargat a gairebé sis. Però era molt necessari arribar a aquesta aprovació perquè calia posar ordre a l’urbanisme projectant-lo envers el futur a nivell econòmic, de progrés de la ciutadania i per tenir un sector turístic de qualitat.

Tot i així i malgrat aquests problemes, Deltebre ha aprovat el seu pressupost més alt de la seva història i això és una bona notícia…

Així és. Hem aconseguit aprovar un pressupost municipal de cara a l’any 2022 de 20.686.000 euros que aniran destinats a qüestions que tenim a l’agenda com a prioritàries. Vull remarcar que disposem d’aquest pressupost gràcies a la política que s’ha aplicat a la hisenda local durant 6 anys, reduint fins a mínims històrics l’endeutament municipal. Per tant, això permetrà adquirir un deute contingut per afrontar noves inversions, el pagament al dia de factures a proveïdors i també podrem aplicar una reducció en els tributs del municipi en conceptes com les taxes d’escombraries o la reducció de l’1,5% de l’IBI urbà i el 3% de l’IBI rústic.

Quines prioritats atendrà aquest pressupost?

El pressupost de cara a 2022 prioritza el pagament de deute, de proveïdors i maximitzar les subvencions, que tenim previstes en prop de 600.000 euros i amb un 75-80% de subvencions aprovades, estem parlant d’uns 2 MEUR. Es tracta d’una injecció que donem perquè tenim moltíssimes necessitats. Aquest pressupost ens permetrà continuar donant suport al teixit associatiu com a motor essencial del poble i cohesió social a Deltebre.

Per altra banda ens permet enfocar-nos en aspectes històrics d’inversió municipal, la gestió del turisme i l’acció comercial. També podrem desenvolupar una política fiscal pròpia i totes les accions associades a la imatge de poble, que de cara al 2022 se situen en 9 MEUR.

Aquests diners els destinarem, entre altres actuacions, a urbanitzar i arranjar carrers amb noves pavimentacions, canvi de bombetes a leds en l’enllumenat públic, reducció de barreres arquitectòniques i la finalització de trams pendents d’il·luminar al Passeig Fluvial. També engegarem el Passeig del Carrilet que connectarà els diferents eixos cicloturístics, i el soterrament del desaigua del Préstamo, que sovint porta maldecaps. Per tant, estem parlant d’unes inversions que milloraran la imatge pública del poble i l’estructura urbana, enfocant-nos cap al futur com a municipi turístic que vol que el progrés arribi al cor de l’Ebre.

Quines inversions concretes es pensa fer a nivell de serveis socials, infantesa?

El pressupost del 2022 contempla un increment del 6% en polítiques socials respecte a l’època pre-COVID. Seguirem aplicant l’Eurodelta que és la moneda de Deltebre que vam crear per ajudar a les persones i les famílies que han tingut un perjudici a causa de la pandèmia o el temporal Glòria. També està pensat per dinamitzar el comerç local i de proximitat. L’Eurodelta va néixer com una acció política i social contextualitzada en l’època COVID, però que s’ha consolidat i per tant, la mantenim.

Les competències en polítiques socials les té delegades el Consell Comarcal, però tenim
convocatòries d’urgència social per a moments puntuals, especialment orientades en els tributs locals, o també dirigides a les activitats extraescolars i totes les activitats que es promouen des de l’escola bressol, els centres escolars, les escoles de futbol, l’Escola de Música, l’Escola de Piragüisme i Rem, les associacions. No volem que cap xiquet ni xiqueta es quedi fora d’aquestes activitats a causa de la situació econòmica de la seva família. Estem atenent temes socials de primer ordre.

Des del moment que vaig accedir a l’alcaldia de Deltebre vaig tenir molt present que el cost social de les polítiques públiques de Deltebre havia de transformar-se en qüestions pràctiques perquè la ciutadania veiés que l’Ajuntament de Deltebre acabava omplint tots els trams de necessitat i perquè cap família pogués tenir perjudicis directament relacionats amb viure a Deltebre.

Una de les actuacions més destacables promogudes per l’Ajuntament de Deltebre a favor de la lluita contra el canvi climàtic és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les instal·lacions municipals. Com ho valora?

Des del mes de gener-febrer tenim previst aprovar l’Agenda d’Acció Climàtica per ajudar a la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta agenda marcarà tot el full de ruta municipal per enfocar accions en temes mediambientals fins al 2030. De fet, ja hem començat aquesta línia d’accions amb la instal·lació de leds en l’enllumenat públic que a més, comporten un estalvi energètic notable. També tenim campanyes d’informació i sensibilització respecte la recollida selectiva de residus. L’altra gran acció és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les dependències i equipaments municipals. Durant els propers 10 anys amortitzarem la inversió, que és de 600.000 euros, però que representa un estalvi de 180.000 euros per any en les factures del dia a dia, i a més, també és en un estalvi sobre l’impacte ambiental que provoquem en el nostre medi.

La tercera pota important de tot ajuntament és el foment de la cultura i en aquest moment, la seva reactivació. Què tenen previst a Deltebre en aquest aspecte?

A Deltebre tenim un enorme potencial pel que fa al teixit associatiu i aquesta és una riquesa que hem de mantenir i fomentar. Ja hem procurat fer-ho en temps de pandèmia i seguirem fent-ho.

A banda, tenim tota una sèrie de projectes en equipaments que pensem que fan molta falta i faran molt de servei. Estem parlant d’una biblioteca nova, un nou espai de coworking. Apostem fort per l’espai expositiu DeltArt que amb la biblioteca Delta de l’Ebre, la Plaça Marina Oriol i l’Espai Polivalent Eliseo Vives, formen el Centre Cultural del Delta. També apostem fort per L’Obrador, que és un espai de creació cultural i de circ de forma permanent, en el qual tenim la presència d’artistes internacionals.

A banda, també volem fer accions de recuperació de la cultura popular, les Festes Majors, i altres celebracions com el Carnaval, les Festes de l’Arròs… pensem que tot això crea identitat pròpia, al mateix temps que rendim un homenatge a la tradició més arrelada a l’Ebre.

Vull destacar especialment que l’any 2022, a Deltebre fem 45 anys d’història com a municipi independent i és una bona data per celebrar l’orgull de poble que representa formar part d’una ciutadania que s’ha traslladat a un escenari de futur amb una gran transformació de l’acció pública. Crec que tenim davant un futur que promet, il·lusiona i desperta l’orgull de poble, també per a la gent que ens visita.