S’aprova el nou reglament de participació ciutadana de VNG

Ja ha entrat en marxa el reglament, que substitueix el de l'any 2000 i estableix el règim jurídic, les modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria dels instruments de participació ciutadana en l'àmbit competencial de l'Ajuntament

0
112
Imatge dels documents de participació ciutadana. Foto: Aj. VNG

L’Ajuntament de VNG compta des del 12 de febrer amb un nou reglament de participació ciutadana. El Ple de l’Ajuntament el va aprovar inicialment per unanimitat el passat mes de juliol. Després del termini informació pública i del període d’al·legacions, aquesta setmana ha entrat en funcionament.

Aquest document recull les diferents maneres que la ciutadania té de participar en el debat, l’elaboració de propostes i la presa de decisions a l’Ajuntament. El nou reglament incorpora novetats com ara les consultes populars no referendàries, les iniciatives populars o els precs i preguntes ciutadanes al Ple.

El nou reglament es basa en el Reglament Tipus de la Diputació de Barcelona i inclou novetats com l’ús de les TIC, la diferenciació de les consultes populars, nous models d’òrgans de participació, el reforç de fase de rendició de comptes o nous instruments de participació.

Entre les principals novetats, el document recull explícitament els drets de la ciutadania en relació a la participació. També s’estableix que els projectes municipals amb un pressupost municipal superior a 1.500.000€ requeriran d’una consulta popular no referendària, i que les iniciatives populars podran tirar endavant si estan subscrites, com a mínim, pel 5% de les persones cridades a participar (actualment uns 2.800 veïns i veïnes aproximadament).

Pel que fa a les audiències públiques ciutadanes, el nou reglament incorpora les assemblees municipals obertes, les sessions de l’alcaldessa als barris, i els pressupostos participatius.

Una altra novetat important fa referència a les sessions públiques del Ple municipal: un cop finalitzat el Ple ordinari, l’alcalde o alcaldessa pot obrir un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre els temes tractats en la sessió. Hi haurà un màxim de 3 intervencions d’una durada màxima d’un minut.

Pel que fa als Consells Municipals, s’incorporen com a novetat les meses, taules i comissions de seguiment, que són espais de participació molt utilitzats a la ciutat, i també un article que diu que cada mandat s’hauran d’actualitzar els consells, i que si en un mandat no han estat convocats es donaran per dissolts.

Per primera vegada s’incorpora al Reglament un capítol destinat a la definició i mecanismes de funcionament, metodologies, retorn i avaluació dels processos participatius en general.
Per fomentar la cultura participativa, s’estableix que les entitats que formin part del Registre Municipal d’Entitats podran rebre per correu electrònic l’ordre del dia del Ple municipal. A més, s’inclou un capítol específic on es fa referència als recursos municipals necessaris per promocionar la participació ciutadana.

FER UN COMENTARI