El Museu de Llívia reforma el seu vestíbul per dotar-lo de nous serveis

Les obres tindran una durada de dues setmanes, entre el 7 i 22 de febrer, la qual cosa comportarà el tancament del museu en aquest període

El Museu Municipal de Llívia iniciarà el pròxim 7 de febrer la reforma del seu vestíbul. És una de les actuacions que preveu el pla estratègic del museu 2021 – 2025, pla que va ser presentat recentment, als veïns i veïnes, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Llívia. L’obra del vestíbul serà possible gràcies a l’aportació d’una subvenció exclosa de concurrència pública del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya destinada a inversió, concedida per donar impuls al nou pla estratègic.

Aquesta actuació entra en la fase I del programa d’infraestructures del museu, que pretén optimitzar i millorar espais i ocupar àrees annexes. L’objectiu és dotar l’equipament de nous continguts i experiències, reforçar el perfil i posicionament del museu i millorar els serveis i actualitzar-los a les noves tendències, per convertir-lo en un museu adaptat al segle XXI i adaptar-lo a les noves exigències del públic.

Aquesta fase I, doncs, anirà consolidant espais actuals del museu, com és el cas del vestíbul. I, actualment, ja està treballant en els projectes de renovació de l’exposició de la farmàcia Esteva i també en la creació d’un nou espai d’interpretació de la Frontera. A posteriori, la fase II s’iniciaria a partir del 2025, en un segon pla estratègic, quan, sigui possible ocupar els espais de la primera planta de l’edifici per ampliar espais d’exposició temporal i permanent.

El vestíbul, primer

Així doncs, en primer lloc, la idea bàsica d’aquest nou espai rau, sobretot, en donar-li un nou aspecte al vestíbul, ja que sovint s’identifica amb la recepció de l’ajuntament. D’aquesta manera, perquè s’identifiqui el vestíbul al museu, la decoració tindrà la presència de les peces emblemàtiques de la farmàcia Esteva com els albarels, les caixes policromades i el Cordialer.

En segon lloc, aquest nou espai es dissenya per assolir els nous reptes que té el museu, entre ells, el repte d’orientar l’acció del museu, no només al turisme, sinó també a la comunitat i al territori. D’aquesta manera, es dissenya un espai amb serveis, tant per acollir el visitant turista com a l’usuari local que podran fer servir l’espai com a zona de treball, lectura o reunió social.

Per últim lloc, la reforma inclou les modificacions en el mobiliari que actualment té el vestíbul, tant pel confort i l’accessibilitat de visitants, com també per l’adequació a les noves exigències de salut en el treball dels empleats d’atenció al públic.

Les actuacions principalment van dirigides al canvi del taulell d’entrada. Aquest moble s’adapta a les condicions d’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional, així com, també, a les exigències de salut laboral dels treballadors. El taulell s’escurçarà per donar major amplitud i circulació a l’entrada i poder oferir un espai de socialització de la comunitat.

També, la botiga se situarà davant per davant del vestíbul, millorant l’accés als productes, amb la probable incorporació del disseny de nous productes a mesura que es vagin reformant els espais museogràfics. Aquest canvi del mobiliari també implicarà el canvi del paviment, ja que es troba en alguns punts en mal estat. També el canvi de la il·luminació dotarà l’espai d’una nova atmosfera.

L’obra tindrà un cost de 44.796,21 euros que seran aportats majoritàriament per la Generalitat de Catalunya (32.790,87) —73,20% del total— i per l’Ajuntament de Llívia (12.005,34 €) —26, 80% del pressupost final—. Les obres tindran una durada de dues setmanes, entre el 7 i 22 de febrer, la qual cosa comportarà el tancament del museu en aquest període.

Val a dir que en aquest període, però, l’activitat de la institució no cessarà, ja que es podrà veure el museu a través de la seva visita i col·lecció virtual, i els treballadors del museu seguiran amb la seva activitat ordinària tècnica i administrativa, amb l’inventari i adquisició de noves col·leccions que s’han ofert a la institució.