La Seu d’Urgell inicia les obres de manteniment a la piscina infantil

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està portant a terme les obres de manteniment de la Piscina Municipal per tal de preparar-ne l’obertura, prevista per al dia 23 de juny si la situació sanitària ho permet.

Durant aquests dies s’està desenvolupant l’actuació més important a la piscina d’infants per tal de solucionar el problema de filtracions que s’havia detectat en aquest vas, que provocava pèrdues i obligava a una renovació més alta de l’aigua d’aquest equipament per als més petits.

La intervenció ha consistit en la substitució del tub de recirculació de l’aigua que connecta la piscina amb el local tècnic que acull els mecanismes de cloració i control de l’aigua. Aquest tub s’ha substituït totalment per garantir la seva estanquitat.

Paral·lelament s’estan fent obres en les parets i terra del vas, consistents a treure les rajoles existents i aplicar una doble capa amb material impermeable reforçat amb una malla de subjecció abans de tornar a col·locar les rajoles.

Amb aquestes intervencions es preveu solucionar els problemes de filtracions detectats el passat estiu, disminuir el volum de renovació de l’aigua i, en conseqüència, augmentar la temperatura de l’aigua de la piscina.

Un cop finalitzada aquesta actuació, es continuarà amb les tasques habituals de manteniment i reparació de la resta d’espais de la Piscina Municipal amb la vista posada en el mes de juny. Totes les actuacions les està duent a terme la brigada municipal d’obres.