La Seu d’Urgell aprova nous ajuts per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social arrel de la Covid-19

El ple d’aquest mes de març de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics municipals les bases reguladores de nous ajuts econòmics per necessitats socials de les famílies urgellenques que tinguin dificultats socials i econòmiques sobrevingudes arrel de la crisi de la Covid-19 i que no els permeti cobrir les necessitats bàsiques.

Tal i com explica la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, s’ha acordat fer aquesta nova convocatòria “a causa de que la crisi provocada per la Covid-19 es manté aquest any 2021”. Segueix sent evident que hi ha persones i famílies a qui aquesta crisi els està afectant continuadament, també durant aquest any, conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i laboral que ens ha portat la pandèmia que estem vivint”.

Val a dir que des del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell es fa un acompanyament a l’hora de tramitat aquesta ajuts, ja que aquesta crisi està afectant als sectors més vulnerables, així com a persones que han vist agreujada la seva situació social a causa de la pandèmia.

Una vegada estiguin publicades les bases es farà la convocatòria de les ajudes socials i s’obrirà el període de sol·licituds.

Ajuts

Amb aquests nous ajuts es pretén que les famílies en situació de vulnerabilitat social puguin fer front a les següents despeses:

 • Manteniment i/o despeses de l’habitatge: rebuts de lloguer o hipoteca; de subministraments d’electricitat, gas i gasoil per la calefacció; compra o reparació d’electrodomèstics de primera necessitat; rebuts de tributs municipals i aparell de telefonia mòbil bàsic.
 • Alimentació o higiene (neteja de la llar i neteja personal): aliments frescos, aliments bàsics; menjador escolar d’escoles bressol, educació infantil, primària i secundària.
 • Salut: despeses no cobertes per la seguretat social i que siguin prioritàries per la salut de la persona beneficiària (ulleres, plantilles, audiòfons, pròtesis ortodòncia); medicaments i desplaçaments obligatoris per atenció mèdica.
 • Infància, adolescència i joventut: llibres i material escolar; despeses matrícula dels cicles formatius de grua mitjà i superior; despeses de reeducacions psicopedagògiques per infants i adolescents amb necessitats educatives especials; despeses de reforç escolar justificat; i despeses de casals d’estiu.
 • Despeses excepcionals.

Respecte a l’import màxim de tots els ajuts sumats per a cada unitat familiar d’un màxim de 2 persones serà de 1.000€ i s’afegiran 100€ per cada membre de més, fins a un màxim de 1.500€.

L’ajut atorgat per l’Ajuntament urgellenc sumat a les altres ajudes econòmiques atorgades a membres de la unitat familiar per altres entitats públiques o privades membres de la unitat familiar no podran superar el 100% de la despesa sobre la que s’hagi demanat l’ajut a l’ajuntament.

Requisits  

Els requisits per ser persona beneficiària d’aquests ajuts són:

1.Ser major de 18 anys o estar emancipat/emancipada legalment.

2.Estar empadronat/empadronada a la Seu d’Urgell abans del 31 de març de 2020.

 1. Haver patit una reducció sobrevinguda de, com a mínim, un 30% dels ingressos habituals de la unitat familiar degut a la situació de crisi de la Covid-19.
 2. El total d’ingressos de la unitat familiar, incloent els pagaments de les empreses que han completat el sou dels treballadors en aquells imports no compensats per l’ERTO, pensions i altres prestacions, no ha de superar la xifra deduïda de la suma del salari mínim interprofessional de l’any de la convocatòria més 150€ multiplicat pel número de membres de la unitat familiar menys dos.

Respecte a la reducció dels ingressos ha de ser conseqüència d’alguna de les situacions derivades de la Covid-19 següents:

a)Un o més membres de la unitat familiar s’ha vist afectat per un ERTO.

 1. b) Un o més membres de la unitat familiar ha perdut el seu lloc de treball.
 2. c) Algun membre la unitat familiar amb contracte de treball no ha pogut iniciar la seva activitat.
 3. d) Persones autònomes que han vist reduïts els seus ingressos professionals per la reducció de l’activitat.
 4. e) Qualsevol altra circumstància que es pugui justificar documentalment per acreditar la reducció dels ingressos com a conseqüència de la Covid-19.