Vila-seca convoca 26 places amb diversa oferta professional per al primer Pla d’Ocupació Municipal d’aquest any 2020

Des d’aquesta setmana es poden presentar ja al Registre General o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca, les sol·licituds per a la selecció de les persones treballadores que formaran part del primer Pla d’Ocupació Municipal de Vila-seca d’aquest any 2020. En aquesta convocatòria són 26 places però en finalitzar l’any seran tres plans d’ocupació que acabaran oferint feina a unes 90 persones del municipi de Vila-seca.

Las relació dels llocs de treball de la convocatòria és la següent:
– 1 Encarregat/da
– 8 Peó/na de serveis generals
– 2 Auxiliar serveis
– 2 Prospector/a habitatges
– 6 Agent cívic/a
– 1 Pilot drone
– 1 Tècnic/a suport promoció i foment Ocupació
– 1 Tècnic/a polítiques d’Acció Social i Participació
– 1 Tècnic/a de suport Polítiques d’Igualtat
– 1 Suport àrea de Cultura coneixement i Relacions Cíviques
– 2 Suport dinamització i promoció activitats comercials

Des de l’any 2012 fins a l’actualitat, l’Ajuntament de Vila-seca ha posat en marxa diversos
Plans d’Ocupació Municipals dirigits a persones aturades amb especials dificultats d’ocupació, amb la finalitat de donar cobertura al sector de la població més castigat per la crisi.

Les circumstàncies socials i econòmiques s’han agreujat a conseqüència de la vigent crisi sanitària provocada pel COVID-19, per la qual cosa, es considera convenient continuar amb
nous Plans d’Ocupació Municipal amb la incorporació d’algunes modificacions per tal d’adequar-se millor a la realitat social del moment.

Amb la intenció de tenir en consideració diferents sectors de la població i de millorar i reforçar els serveis a la ciutadania i el manteniment del municipi, les places a cobrir s’han
dissenyat atenent diversos perfils professionals de les persones aturades de Vila-seca i a les característiques pròpies dels programes i projectes a desenvolupar pels diferents departaments de l’Ajuntament.