S’inicien les obres de les voreres dels carrers Milà i Advocat Gallego de Salou

L’àrea comptarà amb una nova pavimentació que respondrà a les diverses peticions rebudes de les comunitats de veïns del indret

Les obres per a la reparació del paviment de les voreres dels carrers Milà (tram comprès entre la plaça de la Segregació i el carrer Berenguer de Palou) i el carrer Advocat Gallego de Salou (tram comprès entre el carrer Berenguer Palou i la plaça de la Segregació) ja estan en marxa. Es tracta d’una mesura que té com a efecte poder reformar la zona, dotant-la d’una nova pavimentació que millorarà l’experiència del ciutadà.

L’empresa adjudicatària és Moix Serveis i Obres S.L. Els suggeriments de millora que es realitzaran són la demolició de paviments, tallat dels arrels dels arbres (quan sigui imprescindible) i reposició de paviments afectats. Aquestos són majoritàriament de panot de formigó, exceptuant el carrer de l’Advocat Gallego on es tracta de panot estriat. Es té previst retallar els arrels dels arbres. Una mesura que només es té prevista per aquells casos on sigui imprescindible.

El pressupost de contracta total és de 54.067,40 euros.