Salou presenta un programa estratègic de reactivació i promoció del teixit turístic-empresarial

Aquest programa té com a objectiu la reactivació del teixit empresarial i de la demanda turística

L’alcalde de Salou i president del Patronat de Turisme, Pere Granados, acompanyat del gerent de l’entitat, Marc Espasa, i de la cap de Promoció, Natàlia Bel, ha presentat aquest matí la nova campanya “Salou, millor que mai”, emmarcada dins del Programa REPTTES (Reactivació i Promoció del Teixit Turístic-Empresarial de Salou), que té com a objectiu la reactivació de la demanda turística, a través de l’adaptació de l’oferta a la nova realitat i escenari, amb accions amb l’empresa privada i la destinació.

Segons l’alcalde Pere Granados, “des del Patronat de Turisme estem treballant amb dues eines bàsiques i fonamentals: el Pla Estratègic de Turisme, i el programa de Destinació Turística Intel·ligent (DTI)”. Aquestes eines “s’han adaptat al moment actual”.

“Salou és un municipi que ja fa temps que treballa la sostenibilitat, en un sentit ampli i transversal”, ha recordat l’alcalde, en el sentit de la implantació de les noves tecnologies, com, per exemple, el sistema de control d’aforament de les platges. També, pel que fa a la recuperació mediambiental i paisatgística del Cap Salou, amb l’adquisició de finques de titularitat privada, que han passat a domini públic, que forma part de l’oferta turística.

El mandatari també ha fet referència a qüestions relacionades amb la mobilitat a la via pública, relatives, concretament, a la recuperació d’espais per dedicar-los a les persones. En són exemples, el carrer Carles Buïgas; el carrer Barcelona (el tram final); el c. Berenguer de Palou; i, properament, el Passeig Jaume I i el Passeig Miramar.

Pere Granados també ha explicat que els tres pilars de la promoció turística de Salou el conformen: “l’administració pública, els sectors econòmics de la ciutat, i la població”. Respecte a aquest últim, el president del Patronat s’ha referit a “la participació en el fet turístic”. L’alcalde afegia que per assolir els objectius “es proposa treballar transversalment amb el sector privat i la població salouenca, per tal que veïns i veïnes s’impliquin i vegin com pròpia l’activitat turística, entenent que beneficia i enriqueix el municipi i ofereix qualitat de vida a tots”.

Finalment, Granados ha dit que “es tracta de recuperar la confiança i l’activitat turística, tot recolzant els sectors empresarials, dotant de nous valors i recursos a marca Salou, i obrint nous espais i experiències turístiques”.

Programa REPTTES

El gerent del Patronat de Turisme, Marc Espasa, ha explicat, amb detall, el contingut del programa REPTTES, “una adaptació del pla d’actuacions previst, a un nou escenari imprevist, tenint en compte les conseqüències de la COVID-19”.

Recordem que el Pla d’Accions 2020 incloïa 7 programes d’actuació: la mobilitat, el paisatge urbà, la ciutadania, la governança, el model turístic, la innovació i el producte. En aquest moment, el Programa REPPTES desenvoluparà 4 àmbits: la salut / “healthy Lifestyle”; la sostenibilitat, la vitalitat i la seguretat.

Es tracta d’un projecte viu i s’anirà adaptant a la realitat del moment, sense renunciar, tanmateix, al posicionament que ha fet que Salou sigui líder, amb els productes com el sol, la platja, l’oci, etc.

Marc Espasa ha destacat com a element clau el “recolzament a la iniciativa privada per part de l’Ajuntament”, per recuperar l’activitat. Així com des del Consistori s’està treballant, en aquest sentit, per aplicar mesures fiscals, des del Patronat de Turisme es consideren les mesures relatives al desenvolupament de l’activitat i al suport de a la promoció.

Es crearan nous espais practicables pel desenvolupament de l’activitat turística, fent referència, expressament, a l’oferta privada i, concretament, al sector de la restauració, que en els últims anys ha agafat molta rellevància, també, com a actiu turístic de Salou. Així, se cercarien nous espais que permetessin oferir una experiència cultural i gastronòmica als visitants, com són, per exemple, el Mirador de la Cala Morisca; l’entorn de la Vila de Barenys; o el Far de Salou.

Es crearan i es dotarà de recursos les empreses del sector, en el sentit de poder cedir-los-hi elements i materials de protecció i seguretat que ajudin a reforçar la confiança en el municipi i la seva oferta.

I, pel que fa al desenvolupament de l’activitat, es crearà AIRE, una oficina d’Assessorament i Recolzament a l’Empresa, on hi haurà dues persones que informaran sobre qualsevol aspecte relacionat amb la COVID-19 i la seva vinculació amb l’activitat turística, com permisos, protocols, certificacions, etc.

Sobre la promoció de l’oferta, s’ha pensat en una campanya que doni cobertura a diversos subsectors estratègics, com són el de l’allotjament, la restauració i el comerç. I vinculat a aquests temes, s’ha pensat en una campanya de “Restyling” amb recursos audiovisuals propis, creats per compartir, a nivell de fotografia i vídeos, sobre la destinació.

La nova campanya de comunicació, eix principal del Programa REPTTES, girarà al voltant del missatge “Salou, millor que mai”, “una afirmació valenta, optimista i decidida”, que es fonamenta en la preparació que s’ha dut a terme al municipi per part de tots els agents implicats en l’àmbit turístic, durant els darrers mesos, per aconseguir, avui, un context incomparable per acollir, de nou, els visitants.