Vila-seca En Comú proposa fomentar l’ús responsable del plàstic a Vila-seca

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha elaborat una moció per declarar el municipi ciutat lliure de plàstic d’un sòl ús

Vila-seca en Comú ha entrat en el registre municipal una moció per aconseguir que des de l’Ajuntament es facin un seguit d’accions amb l’objectiu de reduir progressivament fins la seva eliminació el plàstic d’un únic ús en el marc de la normativa estatal que entrarà en vigor l’1 de gener del 2020.

Per assolir l’objectiu la formació municipal proposa realitzar la campanya “Vila-seca lliure de Plàstics d’un sol ús” que comptarà amb diverses fases. En primer lloc preveuen fer una diagnosi i un procés d’informació, divulgació i participació per, posteriorment, encetar una nova fase on es distribuiran cistells als mercats ambulants, bosses reutilitzables als comerços que vulguin participar així com incentius als comerços i grans superfícies adherits al conjunt d’iniciatives de la campanya.

A més d’aquestes mesures, amb l’adopció de la moció l’Ajuntament es comprometrà a promoure que bars i restaurants serveixin preferentment l’aigua en ampolles de vidre, que en esdeveniments públics com fires o concerts s’estableixi s’utilitzin gots de plàstic reutilitzables i incentivar que les grans superfícies comercials disposin del seu propi sistema de retorn d’envasos.

Des de la formació municipalista asseguren que Vila-seca “té uns valors de reciclatge molt bons” i reconeixen que “s’ha fet una tasca extraordinària en el marc del Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21”. Malgrat tot consideren que l’adopció d’aquesta proposta “suposarà donar un pas més en aquest camí marcat per la bona feina”

Es calcula que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250.000 milions de petites peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic flotant a la superfície. Es tal la rellevància del problema que Les Nacions Unides han instat els governs, la indústria, les comunitats i les persones a unir-se per reduir urgentment la producció i l’ús excessiu de plàstics d’un sol ús.