Salou incorpora noves situacions a l’ordenança de civisme i convivència

Alguns dels articles que s’incorporen i/o modifiquen fan referència a les platges; el medi ambient o el comerç

L’ordenança de civisme i convivència de Salou incorporarà un seguit de modificacions i millores al darrer redactat del 2015. Havent transcorregut dos anys des de la seva entrada en vigor i, tot i haver estat modificada anteriorment s’han detectat algunes mancances en el redactat produïdes bàsicament per noves actituds, situacions i circumstàncies, com explicava el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González. En aquest sentit, es vol agrupar en un mateix text infraccions tipificades en diverses normatives municipals d’àrees com poden ser les de comerç, medi ambient o platges per tal d’agilitzar el procediment sancionador i optimitzar els recursos dels que disposa l’administració i aconseguir una millor eficiència. “Estem davant d’unes modificacions que s’han tractat de manera transversal amb els departaments i que hem consensuat i també hem incorporat un procés participatiu ciutadà que ha recollit peticions de la població”, apuntava.

Principals modificacions en el text de l’ordenança

En l’article referent a les qüestions relatives a les normes de conducta, que pretén garantir el compliment de les obligacions de respecte i descans dels veïns evitant que s’alteri la pacífica convivència s’inclouen modificacions pel que fa a platges o comerços. D’una banda, es recull en quant a la protecció de l’ús correcte de les platges i dels espais naturals i litorals la normativa recull també que estarà tipificat com a falta molt greu i tindrà una sanció de 400 euros no respectar la prohibició de banyar-se a la platja quan hi hagi bandera vermella, així com el fet de realitzar qualsevol activitat lúdica o d’esbarjo (tal i com el lloguer de motos d’aigua, patins…).

A més, arran del procés de participació ciutadana s’ha recollit una proposta relativa al consum de begudes alcohòliques en via pública que exceptua la prohibició en els espais expressament autoritzats per aquesta finalitat com terrasses i vetlladors, o en espais destinats a la celebració de festes populars, fires o similars.

Altres aspectes que té en compte  sobre la degradació visual de l’entorn, entre d’altres articles que s’incorporen trobem en l’article 10 un seguit de normes que fan referència al tractament de residus i escombraries que prohibeixen, entre d’altres aspectes, utilitzar per part dels establiments comercials els contenidors de recollida selectiva de paper i cartró del carrer i/o no deixar ben plegat, apilat;  llençar/dipositar escombraries a llocs públics o fora dels contenidors i papereres habilitats a tal efectes segons la normativa reguladora.

També es tipifica a l’ordenança que l’embrutiment, mala conservació o abandonament del patrimoni privat que provoquin una degradació visual de l’entorn, en especial caldrà mantenir en bon estat les instal·lacions i tendals; o també es prohibeix penjar objectes a l’interior dels tancaments i/o tendals, entre d’altres normes relatives a la millora de l’aspecte comercial.

Pel que fa als animals també s’inclou un apartat relatiu a la alimentació dels animals a la via pública, als espais públics i/o portalades, finestres, terrasses i balcons sense l’autorització municipal, donat que s’està treballant amb les associacions animalistes del municipi i sempre fent referència a l’ordenança vigent de tinença d’animals de companyia. Aquestes són algunes de les principals modificacions que incorpora l’ordenança i que passaran per l’aprovació el proper dimecres al plenari.