L’Ajuntament de Cambrils impulsa plans d’ocupació subvencionats

Els plans es destinaran a realitzar actuacions de millora i manteniment de diferents espais i el període de presentació d’instàncies serà del 13 de novembre a l’1 de desembre

L’Ajuntament de Cambrils ha posat en marxa per primera vegada Plans d’Ocupació Municipals per complementar els Plans d’Ocupació subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i donar oportunitats de reinserció laboral a més persones de segments de població que es troben en una situació més desafavorida.

El consistori contractarà un total de 18 persones no ocupades que no rebin cap subsidi o hagin esgotat la prestació d’atur. Les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Cambrils i inscrites al SOC com a demandants d’ocupació, han d’haver estat aturades coma  mínim durant 12 mesos els 18 anteriors a la data de presentació de l’oferta i han de tenir experiència professional d’ajudants i/o oficials de paleta i jardiners. Es donarà prioritat a les persones aturades de llarga durada i majors de 30 anys.

La Regidoria d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació ha decidit engegar aquests plans municipals d’ocupació davant el mapa d’atur del municipi, que registra més de 700 persones aturades de llarga durada (més d’un any). Tenint en compte els sectors més afectats i les necessitats del municipi, les noves contractacions es destinaran a la realització d’actuacions de millora i manteniment de diferents espais de la via pública de Cambrils.

Procés de selecció

Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran d’omplir la sol·licitud de participació, segons model normalitzat, que poden trobar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Cambrils. Amb la presentació de la instància no és necessari presentar els documents acreditatius dels requisits, que es podran requerir a posteriori per l’òrgan de selecció.

Els contractes s’iniciaran com a molt tard el 30 de desembre de 2017 i tindran una durada d’entre 6 i 12 mesos. Concretament es contractaran 7 ajudants i 7 oficials per un període de 6 mesos i dos ajudants i dos oficials per un període de 12 mesos.

Durant el període de contractació, els i les treballadores realitzaran una acció formativa de 65 hores amb l’objectiu d’afavorir la seva ocupabilitat i també repercutir en les tasques a desenvolupar en els diferents llocs de treball. La formació serà de riscos laborals i de capacitació per a la recerca de feina, té caràcter obligatori i es realitzarà dins de la jornada laboral.