ERC Salou presenta una moció per regular els habitatges d’ús turístics

0
522

ERC Salou-AM ha presentat una moció pel pròxim ple per regular de manera tècnica i política els habitatges d’ús turístic en entorns urbans consolidats amb ús residencial. Els republicans han proposat al consistori regular i analitzar les concessions d’habitatges per a ús turístic després de l’increment de problemàtiques de convivència. Per això, els republicans exigeixen que cal estudiar la situació actual i estudiar els requisits tècnics i urbanístics que s’adeqüin a la normativa, perquè l’activitat es pugui dur a terme de manera harmònica i evitar conflictes amb els residents habituals. Esquerra amb aquesta moció busca el suport de la resta de partits del consistori per fer front a la problemàtica que pateix la ciutat turística de Salou.

El grup municipal d’Esquerra a Salou també vol que s’impulsi un estudi, per l’anàlisi i estudi de l’oferta d’apartaments il·legals per les xarxes per evitar irregularitat al sector. Una de les zones que cal estudiar coincideix amb la delimitació de la trama urbana consolidada, en un àrea definida pels carrers: Pont dels Estanyets, Carles Roig, Barenys, Vial de Cavet , Autovia de Salou-Reus per analitzar la situació actual. Aquesta mesura ha de servir amb la finalitat de procedir a la formulació i tramitació del Pla especial urbanístic per a la regulació dels Habitatges d’Us Turístic a la ciutat de Salou i evitar irregularitats d’habitatges.

El portaveu d’ERC Salou, Alexandre Boquet, ha explicat que cal una “norma reguladora dels habitatges turístics, inclosa la capacitat inspectora i sancionadora, i especificar la unitat administrativa corresponent per a la seva aplicació i dotar-la dels mitjans humans i materials necessaris”. Aquesta moció vol que des de Salou s’aconsegueixi sol·licitar a la Generalitat de Catalunya les eines administratives i jurídiques per al control, seguiment i sanció dels HUTS il·legals, per a tot allò que no sigui de competència municipal i necessiti de regulació per part de la Generalitat.

Finalment, el portaveu republicà Boquet ha afirmat que “creiem que l’administració local ha de tenir i desenvolupar la capacitat i mitjans per a poder controlar i sancionar els habitatges turístics il·legals i no registrats”. Així, caldrà incorporar la documentació pel Pla Estratègic de l’Activitat Turística a Salou, i especialment les seves recomanacions en les actuacions prioritàries del programa de model turístic, als treballs del futur Pla especial urbanístic, especialment per a la regulació i delimitació de les capacitats de càrrega dels HUTS.

FER UN COMENTARI