Diguem NO a la violència masclista

S'ha realitzat una reunió per definir el "Protocol per a l'abordatge de la violència masclista"

Amb la voluntat de poder treballar conjuntament amb tots els agents socials que participen en el tractament de casos de violència masclista envers les dones, i per aplicar i actualitzar criteris sobre el “Protocol per a l’Abordatge de la Violència Masclista a la comarca del Tarragonès”, acceptat i signat per totes les autoritats l’any 2015, es va celebrar una reunió entre tots aquests agents, per tal d’unificar criteris i estar íntimament coordinats en els diferents nivells d’intervenció.

En aquesta reunió, cadascun d’aquests agents socials implicats (agents municipals d’ensenyament, sanitat, les regidories de benestar i/o igualtat, serveis socials i mossos d’esquadra.) van exposar les seves experiències, les variacions detectades des de l’inici de l’activitat i van unificar les formes d’actuació envers el futur.