Sumem per Salou presentarà una moció perquè els ajuntaments puguin decidir el lloc i l’itinerari de les manifestacions al carrer

L'objectiu és fer compatible el dret dels manifestants amb les activitats del municipi, la convivència ciutadana i la pau social

Per tal de no perturbar l’activitat de Salou i garantir la convivència ciutadana, en clara referència a les manifestacions convocades per aquests dies, el grup municipal de Sumem per Salou, presentarà una moció que manté l’esperit de l’acord de la Junta de Portaveus de data 23 d’agost de 2018, de no autoritzar cap acte polític o reivindicatiu en indrets d’alta concentració turística, si bé facilitant itinearis i llocs alternatius per donar compliment al dret de manifestació.

La propia moció argumenta que “cal adoptar mesures que garanteixin tant l’exercici del dret a manifestar-se, com també la protecció dels drets i béns de tercers; amb la qual cosa quedaria legitimada a modificar l’exercici del dret de reunió, amb l’oportú judici de proporcionalitat i ponderació dels efectes i perjudicis que l’exercici d’aquest dret pogués comportar”. I la mesura que invoca la moció seria que els ajuntaments fossin les administracions competents per, en darrera instància, i després dels corresponents informes, puguessin determinar si s’escau la modificació de la data, el lloc, la durada i l’itinerari, quan hi concorrin raons fonamentades.

Segons el portaveu del grup, Jesús Barragán, “en un municipi de gran dinamisme turístic i vacacional, amb més de dos milions de visitants d’una gran diversitat de condicions, sensibilitats, conviccions i principis; el fet d’acollir accions reivindicatives o de protesta al carrer de col·lectius que s’aprofiten de Salou per donar major ressò a la seva causa, podría generar malestar, preocupació i inquietud al visitant i, en conseqüència, podria perjudicar indirectament l’activitat económica de la zona afectada i en darrer terme la imatge de la destinació”. Afegia que “en una setmana s’han convocat dues manifestacions, i permetre manifestacions reivindicatives en zones determinades d’altra concentració turística, no solament poden provocar efecte rebuig i incidències entre participants i no participants, sinó també generar un indesitjat efecte crida”.

Per tot això, la proposta de moció busca l’acord per “modificar la Llei orgánica 9/1983, de 15 de juliol, referent al dret de reunió i manifestació en espais públics, a fi i efecte que amb els corresponents informes tècnics, de caràcter preceptiu i vinculant, els ajuntaments, en última instància, puguin determinar i definir l’itinerari i lloc on poder exercir el dret a manifestació, de forma que es garanteix aquest dret, se salvaguarden les activitats pròpies del municipi, s’eviten tensions i incidències, i es garanteix el respecte, la convivència ciutadana en l’espai públic i la pau social”.