Presa de possessió de nous consellers del Consell Comarcal del Tarragonès

s’ha presentat i aprovat la modificació dels membres de les Comissions Informatives permanents i de la Comissió Especial de Comptes

A l’últim plenari celebrat al Consell Comarcal del Tarragonès es va procedir a la presa de jurament o promesa de càrrec dels nous consellers Josep Fortuny Minguella, Ander Mikel Basterretxa Aranguren i Laura Moya, del PSC, Marc Alarcón Peralta, del PPC, i d’Antoni Virgili Colet i Pere Abelló Alfonso, de CiU.

En aquest plenari, el primer que es realitza amb la presidència de Daniel Cid, a part dels nous nomenaments, s’ha presentat i aprovat la modificació dels membres de les Comissions Informatives permanents i de la Comissió Especial de Comptes, així com el nomenament del nou vici-president de la Corporació, i el nomenament dels nous presidents i Vice-presidents de les diferents Comissions Informatives.

Així, els nous consellers-portaveu titulars són Marc Alarcón, del grup comarcal del PPC i Francisco David Gonzalez, del grup comarcal PSC-Candidatura de Progrés.