Pere Granados aposta pels col·lectius juvenil i infantil de Salou

La creació d’espais, d’activitats, d’iniciatives i projectes destinats als joves i als infants, formen part dels grans compromisos electorals i de govern de la candidatura Sumem per Salou

L’actual alcalde i candidat a la reelecció presenta tot un paquet de projectes i d’iniciatives per satisfer les necessitats i les demandes dels col·lectius infantil i juvenil; de forma que es garanteixin les millors condicions per a la seva qualitat de vida y el seu progrés.

Al respecte manifesta que “una de les millors inversions que pot fer un  a administració local és impulsar aquells projectes i iniciatives que tinguin per objectiu un municipi adaptat a les necessitats juvenils i infantils, posant a la seva disposició aquells instruments i les millors condicions per viure i desenvolupar-se individualment i col·lectivament”. Afegia que “és la nostra obligació com administració que aquests col·lectius disposin d’aquells ajuts i serveis que els donin accés a la seva formació, i a drets bàsics com l’habitatge i les oportunitats laborals”.

En aquest sentit, el programa de govern pel mandat 2019-2023 que presenta Sumem per Salou posa el focus en quatre aspectes fonamentals:

1.- La creació de nous espais i equipaments infantils i juvenils per a la dinamització cultural, l’oci i el coneixement:
– Nova Biblioteca amb espais polivalents per a la promoció del coneixement
– Centre Cultural Infantil a l’edifici dels Triangles del Cap Salou
– Centre Cultural Juvenil
– Aprofitar el Parc Botànic com Centre d’Interpretació de la natura, la biodiversitat i l’eficiència mediambiental, amb accions pedagògiques per als joves i escolars.
– Equipament cultural polivalent, i un skatepark al Sector 04.

2.- El foment d’iniciatives i activitats socioeducatives:
– Reforç en coneixement de llengües estrangeres als centres d’ensenyament.
– Potenciar la Formació professional i els cicles duals
– Programes de formació en noves tecnologies per a joves
– Promoció de les iniciatives dels joves mitjançant un Festival de Joves Talents.

3.- Renovació i ampliació d’espais i zones d’esbarjo públic infantil, renovació de les pistes poliesportives urbanes, i cobriment de pistes escolars.

4.- Creació de serveis i ajuts per a la qualitat de vida i l’ocupació dels joves:
– Oficina Municipal de l’Habitatge per a la tramitació d’ajudes al lloguer
– Programes d’ajuts per al lloguer jove i promoció d’habitatge assequibles.
– Contractació de joves pel programa Salou Acollida, d’interprets turístics durant l’estiu.
– Programa de formació turística per a joves, amb pràctiques semi remunerades.
– Creació d’una Borsa de Treball específica per als joves, i nous plans d’ocupació destinat al col·lectiu juvenil.