El Ple de l’Ajuntament de Vila-seca aprova la seva nova organització municipal

S'ha aprovat l'organització municipal per al mandat 2019-2023

Imatge d'arxiu de la façana de l'Ajuntament de Vila-seca. Cedida.

El Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, que ha tingut lloc aquest dijous, ha aprovat la seva organització municipal per als propers quatre anys. Entre els punts aprovats, destaca el de la constitució i nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, que estarà formada per l’alcalde Pere Segura i els regidors Manuela Moya, Josep Toquero, Lucía Teruel, Xavier Farriol, Ivan Navarro, Cristina Cid i Esmeralda Núñez.

D’altra banda, també ha aprovat el nomenament dels tinents d’alcalde, els quals seran, per ordre, Manuela Moya, Josep Toquero, Lucía Teruel, Xavier Farriol i Ivan Navarro. També s’ha aprovat la creació i composició de comissions informatives i la comissió especial de comptes, amb el nombre de membres següents: el president de la comissió (alcalde o regidor/a en qui delegui), 4 vocals representants de Vila-seca Segura, 3 vocals representants de Ciudadanos, 2 vocals representants de Vila-seca en Comú, 2 representants de Decidim Vila-seca i 1 representant del Partit dels Socialistes. Per la seva banda, la Junta de Portaveus serà presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui i integrada pels respectius portaveus de tots els grups municipals.

A més d’aquests punts, també es van aprovar les competències que es deleguen a la Junta de Govern Local, les competències delegades als regidors i regidores, les seves retribucions i indemnitzacions, el règim de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, la creació dels grups municipals i els representants de l’Ajuntament en entitats supramunicipals.