Joan Morlà: “Ens sentim molt compromesos amb el sector cultural del poble”

El Catllar, a la comarca del Tarragonès, és una població tranquil·la, d’uns 4.500 habitants, que fa transcórrer la seva vida enmig de garrofers, vinyes i oliveres, a la vora del riu Gaià. La història de la vila treu el nas a cada pas amb construccions tan característiques com el castell o l’agulla, que és gairebé un tret particular d’El Catllar. El seu alcalde, Joan Morlà, valora en aquesta entrevista com ha sigut la primera meitat del mandat i quins projectes plantegen de cara als propers anys.

Ha esgotat ja la meitat de la legislatura, un període que ha estat fortament marcat per la pandèmia de la Covid-19. Quina valoració pot fer d’aquests dos primers anys de mandat?

La pandèmia ha marcat a tothom en major o menor mesura, ens hem hagut d’adaptar, això si, ha tingut moments molt durs i complicats. No obstant això, hem actuat amb fermesa i voluntat de servei públic, l’Ajuntament no s’ha aturat. La valoració que en faig és positiva amb tots els matisos que calen.

Com es gestiona un govern amb un pacte a quatre bandes? Com són les relacions amb els socis de govern?

Amb molt de diàleg, cal remarcar que 4 socis de govern tan sols ho vàrem estar el primer any, a partir de llavors vam ser 3. Com diem sovint, parlant la gent s’entén.

Què s’està fent des de l’Ajuntament per reactivar l’economia del municipi?

Arran de la pandèmia vam convocar ajuts a empreses i autònoms, altrament en un municipi com el nostre el marge de maniobra en l’economia és limitat. Una altra petita ajuda han sigut els diferents concursos que s’han organitzat, en els que s’han donat vals per gastar en establiments del municipi.

Quins són els projectes que tindran prioritat en la segona part del mandat?

En primer lloc, ja tenim encarregat el projecte d’un pavelló poliesportiu, equipament necessari al nostre municipi.

Desenvolupar l’estudi de mobilitat.

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en edificis públics, juntament amb una caldera de biomassa i la substitució d’enllumenat per millorar l’eficiència energètica, tot plegat per ajudar a la sostenibilitat del planeta.

Desenvolupar un Pla d’Igualtat, tant intern de l’Ajuntament com extern.

Ajuts a la gent que més ho necessiti amb un Servei de Teleassistència.

Fer un inventari de camins per preservar aquest gran patrimoni que són els camins.

En quin punt estan les obres de l’escola de música i del pavelló esportiu municipal?

L’Escola de Música Municipal està en funcionament, malauradament la situació de pandèmia no ens l’ha deixat inaugurar, però això no vol dir que no ho fem tan aviat com puguem. Hi hem dipositat moltes esperances, llavors hi dedicarem els esforços que siguin necessaris. El pavelló està en fase de redacció del projecte, això vol dir que durant l’any 2022 hi veurem moviments importants.

Un dels punts bàsics de la seva acció de govern és el reequilibri territorial. Tenint en compte totes les urbanitzacions que té El Catllar, com s’està gestionant aquesta qüestió?

Està previst un local social a la Urbanització Mas Vilet dels Pins, hem arranjat la coberta de Mas Pallarès, aquest ha d’esdevenir un centre de descentralització municipal. Es construirà una pista esportiva a la mateixa urbanització. Hi ha un estudi de cohesió social on una nova vialitat ha de facilitar la connexió entre urbanitzacions.

A nivell social teniu grans projectes: un servei municipal de teleassistència, un pla d’igualtat per lluitar contra la discriminació de la dona. Què ens en pot explicar?

Efectivament, hem creat una Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció Econòmica, que ja té dos grans projectes:
-A partir de principis de l’any 2022 es posarà en marxa el Pla Local per a la Igualtat de Gènere. Aquest serà un instrument que ha de permetre afavorir la transformació cultural i institucional, necessària, tant en els processos de planificació com de gestió.
-Estem en fase de redacció de les Bases que han de regir els ajuts al servei de teleassistència per a persones que més ho necessitin, de tal manera que si cal, arribarem a subvencionar el 100% del cost per a casos de més necessitat.

Quines activitats culturals tenen previstes per reactivar el sector al Catllar?

Durant la pandèmia vàrem seguir amb la programació cultural sempre que va ser possible i
adaptant-la a la normativa sanitària vigent a cada moment, amb el lema de què la Cultura és segura. Això és fruit del nostre compromís amb el sector cultural i amb voluntat d’oferir oci a la nostra població en uns moments que era tan necessari.
Continuarem en aquesta línia, programant el màxim possible, adaptant-nos a la situació epidemiològica de cada moment i dintre de les nostres possibilitats pressupostàries.