Vila-seca en Comú presenta al•legacions a les ordenances fiscals

La formació presenta un seguit de propostes amb la voluntat d’aconseguir una fiscalitat social i mediambientalment més justa i redistributiva mitjançant bonificacions en funció de la renda i recàrregues als tenidors d’habitatges permanentment desocupats.

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha presentat aquest dilluns al registre d’entrada municipal un conjunt d’esmenes a la proposta d’ordenances fiscals que va ser aprovada provisionalment en la darrera sessió plenària celebrada el passat 30 d’octubre.

Entre les diferents iniciatives presentades destaquen la proposta d’aplicar bonificacions segons la renda de les famílies en les tarifes del casal d’estiu, de la ludoteca municipal i del conservatori de música fent servir el mateix escalat establert per a les tarifes de les llars d’infants municipals. Pel que fa al camp d’impostos com l’IBI, proposen establir una recàrrega del 50% als tenidors d’immobles d’ús residencial que es trobin permanentment desocupats així com bonificacions, també del 50%, als tenidors d’habitatges de protecció oficial i a aquells immobles que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. També presenten una esmena a l’impost d’escombraries atès que consideren que la proposta de modificació de l’equip de govern “beneficia les grans empreses en detriment d’autònoms i petita i mitjana empresa”. Finalment, també han presentat esmenes de caràcter social i mediambiental a l’impost sobre construcció, bonificacions d’impacte ambiental sobre l’impost a vehicles de tracció mecànica, una reducció del 10% de la tarifa d’ocupació de taules i cadires a bars i restaurants i bonificacions a les persones residents en el cas de les piscines municipals.

Des de la formació assembleària asseguren la viabilitat econòmica de l’aplicació de totes les propostes atès que, per una banda, “es plantegen increments i reduccions i, per l’altra, degut a que en l’exercici 2016 vam tenir un superàvit de 5’7 milions d’euros. Es va ingressar 2,5M€, 9’27% més del planejat, i es va gastar 3,2M€, 12’21% menys del plantejat”. Per aquest motiu consideren que les modificacions plantejades “contribuirien a reduir la desigualtat social, estimularien el creixement de l’activitat econòmica i no posarien en risc l’equilibri pressupostari vigent”.