L’Agència Tributària descobreix 13,1 MEUR de frau fiscal el 2017 a les comarques de Tarragona

La hisenda pròpia aflora 4,0 milions per inspeccions, 7,1 MEUR per gestions i 1,9 MEUR per recaptació executiva

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va descobrir frau fiscal per un import de 13,1 milions d’euros a la demarcació de Tarragona durant el 2017, segons ha informat aquest dimarts el departament d’Economia i Hisenda. D’aquests 13,1 milions d’euros, 4,0 MEUR provenen de les tasques d’inspecció que l’ATC fa a les comarques de Tarragona sobre els tributs cedits i propis que gestiona. D’altra banda, la hisenda catalana ha descobert 7,1 milions de frau a partir de la seva activitat de gestió, per exemple, fent campanyes específiques. Per últim, l’ATC ha fet aflorar 1,9 MEUR a partir de la seva recaptació executiva, gràcies a l’assumpció progressiva de la totalitat de les competències en la recaptació dels deutes pendents dels contribuents amb l’administració.
Si es classifica per figures impositives, l’Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 4.949.000 euros (el 37,88% del total) per frau fiscal a la demarcació de Tarragona en l’impost de successions i donacions. Igualment, s’han descobert 6.804.000 euros (52,07% del total) per frau en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD).

Així mateix, la hisenda catalana ha descobert a Tarragona 993.000 euros (7,60% del total) de frau fiscal en l’impost de patrimoni, 22.000 euros (0,17% del total) per frau en impostos sobre el joc, 237.000 euros (1,82% del total) per frau en l’impost sobre les estades en establiments turístics i 61.000 euros (0,46% del total) en altres tributs.

Aquestes són algunes de les dades que recull el balanç de l’any 2017 del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018. Segons el departament d’Economia i Hisenda, el pla inclou 86 mesures “en la línia de sensibilitzar els contribuents envers el frau, el foment de les bones pràctiques tributàries i la creació d’un marc de confiança”. Des que es va posar en marxa, l’ATC ha fet aflorar un total de 557,26 milions d’euros en tres anys al conjunt de Catalunya.