L’Ajuntament de Tarragona licita uns treballs per millorar la seguretat de les escales del Miracle

Es reforçarà el mur que separa aquest punt i l'amfiteatre romà

Imatge de les Escales del Miracle. Mauri.

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat aquest dijous uns treballs per millorar la seguretat de les escales del Miracle. Segons apareix a la memòria tècnica de la licitació, són unes obres “d’urgència” que s’hauran de fer en el mur que separa l’espai de l’amfiteatre romà. De fet, part de les escales es recolzen en unes voltes del monument que, tal com apunten els informes tècnics, tenen problemes estructurals a causa del deteriorament. L’import de licitació és de 45.548,70 euros, el termini d’ofertes acaba el 14 de gener i les obres s’hauran d’executar en un termini màxim de tres mesos. L’actuació és prèvia al projecte de reforma de l’amfiteatre que haurà de permetre millorar l’estat del monument, tancat al públic des de finals de setembre.

Els treballs que està previst que es facin en les properes setmanes consisteixen en “consolidar a tot el mur les parts de paredat i pedres soltes més en precari”, així com “reparar el sistema de recollida de l’aigua de pluja per evitar un major deteriorament del mur”. De fet, l’aigua de la pluja apareix en l’informe tècnic com una de les principals causes del deteriorament de l’amfiteatre.

En la memòria de la licitació s’especifica que la canalització per recollir i conduir les aigües pluvials té una “deficient execució de l’entroncament de la instal·lació soterrada i la canal”, fet que provoca “que aquesta darrera no pugui absorbir-la i la sobreïxi remullant l’aparell del mur creant recs i escòrrecs”. A més, per subministrar electricitat a les instal·lacions municipals del recinte, “es va col·locar un tub a l’interior del canal, la qual cosa va reduir sensiblement la seva acció i la capacitat de reduir les aigües fins els desguassos de la xarxa pública”, s’indica.

Segones obres d’urgència des del setembre

Quan el consistori va tancar l’amfiteatre al públic el 27 de setembre arran d’un informe tècnic que alertava que el deteriorament del monument posava en risc la seguretat dels visitants, ja es va fer una primera intervenció a les escales del Miracle. Aquest espai, de fet, és un dels que més va inquietar l’equip d’arquitectes encapçalat per Josep Lluis Serven i alertava d’un possible col·lapse d’algun fragment de les escales del Miracle si no s’hi intervenia.

Les obres que es van fer van ser per reforçar llocs problemàtics mitjançant la col·locació de puntals i traves. Es van executar en menys d’una setmana. Des d’aleshores, la part de les escales del Miracle més propera al mur que limita amb l’amfiteatre està acordonada per tal que la gent no s’hi acosti, encara que són transitables. El carrer és utilitzat sobretot per la comunitat educativa d’una escola i una llar d’infants que hi ha just al costat.