Renoven les voreres i els arbres del carrer Mallorca

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de renovació del paviment de les voreres i de l’arbrat al carrer Mallorca, entre la TAP i la plaça Ponent.

Aprofitant els treballs de la nova pavimentació, els tècnics municipals han considerat necessari substituir l’arbrat d’un tram del carrer perquè està molt envellit, planteja problemes de seguretat, resulta de difícil manteniment i està mal encaixat en la seva ubicació. Aquests arbres es reposaran amb uns altres que milloraran les condicions de seguretat i accessibilitat , la previsió és que com a molt tard, el mes de març de l’any vinent ja estiguin plantats els nous.

D’altra banda, s’estan efectuant els treballs de la nova pavimentació de les voreres amb rajola tipus Tarragona. Les obres tindran una durada de dos mesos i el cost econòmic és de 71.148 €