La URV millora els indicadors d’igualtat

La institució informarà per escrit a la Generalitat que no pot assumir tota l’obra de la nova facultat d'Educació i Psicologia

En els darrers deu anys, la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha millorat els indicadors d’igualtat, però encara manté una bretxa de gènere en els llocs de lideratge. Durant el Claustre d’aquest dimarts, en què la institució ha prorrogat el segon Pla d’Igualtat, s’ha posat de relleu que les dones suposen el 57% de la comunitat universitària però encara tenen poc pes en els llocs de responsabilitat. Així, només el 29% de grups són dirigits per dones i en direcció de projectes de recerca competitius la xifra tot just s’enfila al 35%. Les alumnes, però, presenten un major rendiment i una taxa d’abandonament més baixa que els estudiants homes.
Pel que fa al Personal Docent i Investigador (PDI), s’han produït avenços en alguns aspectes com és la quantitat de dones dedicades a la docència i recerca universitària a la URV, que són el 50% -eren el 41% al 2007-. No obstant això, es constata una pèrdua de dones en les primeres fases de la trajectòria professional, ja que en els darrers anys la incorporació de dones en les figures de personal investigador en formació s’ha vist reduïda.

El pes de les dones es redueix a mesura que les categories professionals són superiors. Per exemple, si bé l’evolució respecte de 2007 és favorable, encara no és igualitària. Per cada 1,8 homes titulars d’universitat, hi ha un catedràtic, però en canvi, hi ha tres dones titulars d’universitat per una catedràtica.

La rectora, María José Figueras, també ha explicat que en els òrgans de govern el pes de les dones se situa a l’entorn del 40%, però que cal millorar la proporció al consell social, on tan sols representen el 20%.

La presència de dones com a estudiants és majoritària en totes les àrees de coneixement, excepte en Enginyeria i Arquitectura. Es constata, per tant, un interès creixent de les dones per la formació universitària en la majoria d’ensenyaments excepte algunes titulacions que continuen fortament masculinitzades.

Pel que fa al rendiment, les dones acaben els estudis en el temps estipulat en un 82,8% dels casos per un 78,3% dels homes. Elles també tenen una taxa d’abandonament menor a primer curs, d’un 15% per un 21,4% dels homes.

Sol·licitud formal a la Generalitat per la nova facultat

D’altra banda, la rectora ha insistit que les obres de la segona fase de la facultat d’Educació i Psicologia al Campus Catalunya començarà al gener, però ha admès que encara no han pres una decisió sobre com fer front a la resta del projecte. En aquest sentit, Figueras ha avançat que properament faran una sol·licitud formal a la Generalitat en què faran constar per escrit que la URV no pot acabar l’obra per si mateixa.

Durant el Claustre, la rectora també s’ha referit a una nova metodologia per reduir els terminis d’aprovació de noves propostes de graus i màsters oficials; la preparació d’una nova convocatòria d’equipament docent orientada a titulacions de recent creació; la revisió dels calendaris acadèmics i del POA amb l’objectiu que l’inici del curs es faci dues setmanes més tard, i que s’està valorant l’opció que els centres puguin obrir a l’agost.

El Síndic aposta per la mediació i l’arbitratge per evitar els tribunals

Per la seva banda, el Síndic de Greuges de la Universitat, Josep Canício, ha presentat l’informe de les actuacions fetes durant el curs 2017-18. De les 47 intervencions, la majoria les han sol·licitat estudiants i tenen relació amb la revisió d’avaluacions, les pràctiques externes, l’organització docent o la supressió d’optatives. A més de les actuacions de caràcter acadèmic, el segon gran bloc són les de caràcter directament econòmic.

Canício ha apuntat que, atès que només es pot acudir al recurs contenciós administratiu un cop es tanca la via administrativa a la Universitat, caldria estudiar noves fórmules aplicables a l’àmbit universitari dels “mètodes alternatius de resolució de conflictes”, com ara la mediació o l’arbitratge. D’aquesta manera, diu, es trencaria la barrera que suposa el recurs contenciós administratiu.