La Guàrdia Civil destrueix 2.463 armes dipositades per a ferralla a Tarragona

Destaca un canyó d'artilleria d'imitació de 125 mm

La Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de Tarragona ha fos 2.463 armes de foc que es trobaven dipositades per a ferralla per diferents motius, com la mort del titular, la caducitat de la llicència d’armes, l’entrega voluntària, subhastes que han quedat desertes o armes que havien estat intervingudes per la comissió de delictes o altres tipus d’infraccions administratives. Del total destaca un canyó d’artilleria d’imitació de 125 mm que havia estat dipositat voluntàriament per la seva destrucció. 1.908 es corresponen a armes de foc llargues, 349 a pistoles i revòlvers, 110 d’aire comprimit i 96 armes blanques. Totes han estat reduïdes a ferralla en una fàbrica de laminats a Barcelona.

La reducció a ferralla de les armes està regulada al Reglament d’Armes del 1993 i les posteriors normes complementàries. L’import obtingut, un cop descomptades les despeses de manipulació, és ingressat al Tresor Públic. El procés de destrucció es va fer amb el personal d’Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, que té la competència exclusiva en la matèria.