Els estrangers afiliats a la Seguretat Social a Tarragona són 38.993

La xifra mitjana d'afiliats estrangers a Espanya va ser d'1.873.813

El nombre mitjà d’afiliats estrangers a la Seguretat Social a Catalunya va aconseguir els 443.714 al març, la qual cosa suposa un creixement interanual del 9,46%. En tota Espanya, la mitjana d’afiliats estrangers es va situar en 1.873.813.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publica avui l’estadística d’afiliats estrangers a la Seguretat Social del mes de març per comunitats autònomes, províncies, sectors i països de procedència.