Els alumnes del Comte de Rius obtenen “excel·lent” en solidaritat

Divendres passat, els alumnes de primer de Batxillerat van impulsar una Marató de donació de sang al centre en el marc del 90è aniversari de l’Institut Comte de Rius, que coincideix amb el 20è aniversari dels estudis de Batxillerat al centre. Noranta donacions de sang eren l’objectiu fixat, una per cada any de vida del centre, però finalment van ser prop de 150 persones entre alumnes, professors, personal d’administració i famílies les que van voler regalar vida i de les quals 115 van ser donacions efectives.

El centre i els alumnes organitzadors valoren molt positivamentque la major part dels donants van ser alumnes, dels quals més de la meitat era la primera vegada que donaven sang i quasi tots van manifestar la seva satisfacció amb l’experiència i la voluntat de tornar a repetir-la.

Els alumnes de batxillerat,per preparar el projecte,havien assistit a una conferència formativa per part de la doctora Núria Vilanova i van visitar el Bang de Sang, per posteriorment implementar tot un seguit d’accions divulgatives, dinamitzadores i fer un esforç organitzatiu important per maximitzar la participació de donants, minimitzant els temps d’espera i l’impacte en les classes (tot i que al matí no van poder evitar la formació de cues). El projecte també va comptar amb la implicació de professors i personal d’administració, que van animar i facilitar la participació dels alumnes.

La iniciativa s’emmarca en l’objectiu del centre de promoure la responsabilitat individual, el compromís social i l’impuls per part dels alumnes d’accions solidàries i transformadores. El centre sempre ha valorat com un dels seus punts forts el seu alumnat, que es tradueix en un bon ambient d’estudi i creixement personal, i aquesta activitat ho confirma novament. El centre aposta per un batxillerat que promou la participació activa dels alumnes, el treball en equip i vivències que enriqueixen la formació de l’alumnat en aquesta etapa preparatòria per a estudis superiors.