Els afectats d’Idental aconsegueixen el suport del consistori tarragoní

Els afectats i el consistori tarragoní han arribat a diferents acords

L’Associació Nacional d’Afectats per iDental ha aconseguit el suport unànime de tots els grups municipals en el ple de l’Ajuntament de Tarragona. D’aquesta manera, el consistori ha acordat que la moció presentada s’aprovi com a declaració institucional, instant tant al govern de la Generalitat com al Govern d’Espanya al fet que prenguin les mesures necessàries en el que és un clar cas d’emergència sanitària. A més, el ple de l’ajuntament ha mostrat la seva total solidaritat i suport a les persones afectades i s’ha compromès a, en la mesura del possible, dur a terme l’acompanyament a les persones afectades.

Els acords als quals s’ha arribat han estat els següents:
-Que l’Ajuntament de Tarragona faci pública la solidaritat i el seu suport a les persones afectades per l’estafa d’iDental a Tarragona i arreu de l’Estat Espanyol.
-Que l’Ajuntament de Tarragona dugui a terme, dins de les seves possibilitats, l’acompanyament de totes les persones afectades per l’estafa iDental a Tarragona.
-Que l’Ajuntament de Tarragona, insti al Congrés dels Diputats a modificar les lleis que siguin necessàries perquè situacions com les produïdes per iDental siguin considerades com emergència sanitària.
-Que l’Ajuntament de Tarragona insti al Parlament de Catalunya a aplicar la Llei de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 per tal que les entitats financeres paralitzin el pagament de les quotes dels tractaments aturats.
-Que l’Ajuntament de Tarragona insti al CatSalut a ampliar en la seva cartera de serveis públics els tractaments de salut bucodental.
-Que l’Ajuntament insti al COEC Tarragona, perquè es facin càrrec dels peritatges dels afectats per l’estafa d’iDental.
-Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, al CatSalut, al COEC Tarragona i als afectats d’iDental a Tarragona.